Prašivá – setkání dětí s otcem biskupem 1.7.

Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v sobotu 1. července na Prašivé. Jeho mottem je „Sdílej naději“. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10:00 a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze.

Od 12:30 se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na 26 stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity, kde se můžeme setkat, zakusit a sdílet naději mnoha různými způsoby. V 15:30 bude setkání zakončeno slavnostním požehnáním.

Více na: webové stránky Prašivé