První katecheze pro děti a farní kavárna

Po prázdninové přestávce volá Simča spolu s andílkem Jozífkem všechny malé děti opět na nedělní katechezi. Takže tuto neděli 3. září ve farním kostele vás zvoneček před prvním čtením zavolá do společenské místnosti, vracet se budete do kostela na modlitbu Věřím. Malé děti mohou doprovodit rodiče.

Taktéž tuto neděli zveme farníky a milovníky dobré kávy do farní kavárny. Kavárna bude otevřena tradičně ve společenské místnosti po skončení mše svaté ve farním kostele.

Na nedělní katecheze pro malé děti a do farní kavárny budete pravidelně zváni každou první neděli v měsíci.

Těšíme se na vás