Připrav se na diecézní setkání mládeže ve Fulneku

V několika děkanátech naší diecéze vás zveme na společné před-setkání předcházející diecéznímu setkání mládeže BISCUP. Součástí bude modlitba chval i prosby za otevřenost našich srdcí pro nadcházející diecézní setkání. 

Ve Fulneku se potkáme v kostele Nejsvětější Trojice v sobotu 14. října od 18:00 na mši svaté, poté bude následovat společný program. 

V modlitbě budeme myslet i na hostící fulneckou farnost a celý bílovecký děkanát, ve kterém se budeme nacházet. Všichni jste srdečně zváni! Samotné diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Martinem BISCUP 2023 se uskuteční ve dnech 24. – 26. 11. 2023 ve Fulneku. Informace o setkání budou postupně zveřejněny.