Misijní bazar knih poděkování

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní Misijní neděle a zvláště za darování knih s náboženskou a dětskou tématikou. Protože se neprodaly všechny knihy, rádi bychom je dále nabízeli a pracujeme také na myšlence malé knihovny, kde by se knihy mezi farníky také půjčovaly. O všem Vás budeme informovat.

„Na Misijní neděli připravujeme bazar knih. Rádi bychom vás poprosili, ať přispějete svými knihami, které byste chtěli poslat dál, a výměnou si za příspěvek na misie koupili jiné. Knihy můžete přinést do našich kostelů nebo předat Marii Svobodníkové nebo Terezii Markové. Vzadu v kostelích jsou připraveny bedýnky. Prosíme o knihy jen v krásném stavu; přijímáme knihy dětské a s náboženskou  tématikou. Prosíme, přinášejte do pátku 20. října.