Tříkrálová sbírka ve Fulneku v sobotu 13. 1.

Vážení spoluobčané,

1. – 14. ledna 2024 proběhne Tříkrálová sbírka (ve Fulneku v sobotu 13. ledna (kvůli nepřízni počasí přesunuto), v Děrném a Lukavci v pátek 5. ledna) . Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

S přáním všeho dobrého

Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

a Mgr. Petr Daňa, asistent Tříkrálové sbírky pro Fulnek a Vrchy

Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.
Děkujeme za Vaši štědrost!

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2024 za Charitu Odry

65% připadá na činnost Charity Odry (zejména obnova domu obdrženého v dědictví pro potřeby služeb Charity Odry)
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Tříkrálová sbírka Charita Odry

Zapojte se do koledování ve Fulneku a okolí, kontaktujte koordinátora sbírky Petra Daňu. Děkujeme!