Pozvánka na Tříkrálový koncert 6. 1. 2024

Na slavnost Tří králů 6. ledna 2024 v 17 hodin přivítáme ve Fulneku sbor PRO GLORIA DEI z Polska, který nás pohladí melodiemi polských i světových koled. Sbor vznikl v roce 2017 a jeho repertoár je velmi široký: od gregoriánského chorálu přes hudbu barokních a klasicistních tvůrců po současnou hudbu. Nyní sbor nahrává CD s koledami, které se objeví ještě v tomto v roce. Zveme nejen koledníky, ale také všechny lidi dobré vůle do chrámu Nejsvětější Trojice.