Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkujeme malým i velkým koledníkům 👑👑👑 za jejich ochotu opustit svou komfortní zónu a koledovat ve prospěch Charity.

Jak říká Marek Orko Vácha: „Národ bude silný jen tehdy, když se dokáže postarat o svoje slabé. Národ bude bohatý jen tehdy, když se dokáže postarat o své chudé. A stane se nezranitelným jen tehdy, když se dokáže postarat o své zraněné a nemocné“.

Celé poselství

Děkujeme všem dárcům, kteří se na sbírce podíleli svým finančním darem, laskavým slovem, úsměvem, laskominou či teplým čajem.

Lenka a Petr Daňovi

Zároveň patří veliký dík všem organizátorům, zvláště hlavnímu asistentovi Petrovi Daňovi, který sbírku na Fulnecku dlouhé roky zaštiťuje. Budeme se těšit na každého, kdo by se chtěl příští rok zapojit, ať už organizačně, nebo jako zpívající usměvavý král. Stojí to za to…

Místní část20242023
Fulnek104 544 Kč85 403 Kč
Děrné20 490 Kč29 841 Kč
Dolejší Kunčice5 198 Kč8 316 Kč
Jerlochovice19 710 Kč13 845 Kč
Jestřabí3 942 Kč3 538 Kč
Jílovec3 580 Kč2 990 Kč
Kostelec10 630 Kč11 298 Kč
Lukavec18 539 Kč22 694 Kč
Pohořílky 2 483 Kč2 120 Kč
Stachovice27 540 Kč23 968 Kč
Vlkovice10 699 Kč11 743 Kč
Vrchy9 465 Kč10 370 Kč
Celkem236 820 Kč226 126 Kč

Vybraná částka byla letos a v minulém roce ovlivněna především místem konání Tříkrálového koncertu. Vloni se koncert uskutečnil v KD Děrné za doprovodu mladých hudebníků ze Swingové partičky, letos jsme se mohli v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku zaposlouchat do polských i světových koled v podání sboru Pro Gloria Dei z Polska.

Děkujeme všem dárcům ve Fulneku a okolí, letos se podařilo vybrat celkem 236 820 Kč.