Kalendář farních událostí v roce 2024

Na první schůzce pastorační rady v tomto roce jsme se nejdříve vrátili k času, který jsme v posledních měsících ve farnosti prožili. Dále jsme utvořili kalendář s termíny nejrůznějších událostí, které jsou teprve před námi. V březnu se potkáme znovu, protože program je opravdu pestrý a čeká nás hodně práce. Opět chystáme na postní dobu aktivity zejména pro děti. Asi největší výzvou pro nás bude dubnový svátek Božího milosrdenství, kdy do naší farnosti zavítá kněz a biolog Marek „Orko“ Vácha. Kromě mše svaté se můžeme těšit také na jeho přednášku pro širokou veřejnost. Po úspěšném loňském výjezdu nás v květnu čeká další farní zájezd a časem by měla začít fungovat mobilní farní knihovna. Kdo by se chtěl k pastorační radě přidat nebo jinak pomoci, je vítán, další setkání proběhne 5. 3. 2024.

Jsme také rádi, že ve farnosti funguje hned několik skupin, které se pravidelně setkávají, např. 4 skupinky modlících se matek, modlící se otcové, mladší spolčo, starší spolčo, hraje se volejbal i futsal, započala příprava křtu dospělých i příprava dětí na první svaté přijímání. Své tradiční místo první neděli v měsíci má farní kavárna i katecheze pro děti, probíhají Večery chval. Po delší pauze se podařilo obnovit setkávání seniorů. Kdo chce Boha chválit zpěvem, může se přidat k dětské schole nebo farnímu sboru. Fungují úklidové skupinky a stále hledáme někoho, kdo by kostelničil v našem farním fulneckém kostele. Každý si může vybrat, pro více informací oslovte otce Jozefa.

Kalendář roku 2024 (více v záložce kalendář)

TermínUdálost
17. 2. Večer chval
22. 3.Křížová cesta městem
29. 3.Velkopáteční křížová cesta do Hradce nad M.
31.3.Velikonoční neděle s jízdou okolo osení
7. 4.Neděle Božího milosrdenství s přednáškou M. O. Váchy
21. 4.Pouť ke sv. Jiří do Vrchů
8. 5.Farní zájezd
12. 5.Pouť ke sv. Janu do Jestřabí
19. 5.Slavnost seslání Ducha sv. a první svaté přijímání
26. 5.Pouť k Nejsvětější Trojici ve Fulneku
7. 6.Noc kostelů
23. 6.Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Lukavci
30. 6.Pouť ke sv. Petru a Pavlovi v Děrném
20.-27.7.Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic
28. 7.Pouť ke sv. Anně v Lukavci
4. 8.Farní volejbalový turnaj
18. 8.Pouť k Panně Marii v Jerlochovicích
24.-30. 8.Farní minitábor