Postní „Biblické trio“ na faře 11. 2.

Pokud se chcete v postní době více přiblížit k Ježíši a společně se začíst do Božího slova, zveme Vás v neděli 11. února v 17 hodin na faru. Na první společné setkání zveme jak stávající skupinky „Biblického tria“, tak nové zájemce, kteří se chtějí do této aktivity zapojit. Na setkání budou k dispozici texty na celou postní dobu. Stávající i nově vytvořené trojice by se pak pravidelně jednou týdně nad Písmem scházely.

Setkání bude pro nové účastníky i s vysvětlením aktivity trvat zhruba 90 minut, pro již vytvořená Biblická tria asi 60 minut. Vezměte s sebou Písmo svaté a propisku.

Na setkání se těší otec Tomáš

„Postní doba je časem milosti, v němž se poušť opětovně stává místem první lásky. Bůh vychovává svůj lid, aby se vymanil z otroctví a zakusil přechod ze smrti do života“. Tak začíná letošní poselství papeže Františka k postní době, které vyšlo pod názvem: „Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě“.