Marek Orko Vácha ve Fulneku


Téma přednášky „Chuť a umění žít“ je unikátní: vzniklo spojením dvou nabízených témat. Téma „Chuť žít“ vzniklo na motivy knihy „Nevyžádané rady mládeži“. O tom, že je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost. O tom, že budoucnost neexistuje; my ji tvoříme.  A o poznání, že symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujeme my, nebudou nikdy a dobré projekty, které neuvedeme v život my, nebudou nikdy.
A u tématu „Umění žít“ můžeme dále rozvažovat: Člověk je zrozen, aby žil, a ne aby se připravoval na život. A život sám: je něco důležitějšího, něco opojnějšího? Jaká je tedy odpovědnost člověka za jeho životní příběh?

Týden po Velikonocích – v neděli Božího milosrdenství (7.4.) – přivítá Fulnek vzácného hosta – kněze a přírodovědce Marka Orko Váchu.

Marek Orko Vácha je molekulární biolog, genetik, etik, kněz sloužící ve farnosti Lechovice u Znojma. Zároveň je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednáší také na Katedře environmentálních studií v Brně. Je veřejně známou osobností – na rozhovory s ním narazíte v různých internetových médiích. V televizních archivech ČT a TV Noe najdete jeho populárně-naučné pořady zaměřené na evoluci, ekologii a bioetiku nebo vztah víry a vědy. Mnohé z těchto témat (spolu se vzpomínkami z cest po Jižní Americe a Antarktidě) vtělil do více než dvaceti titulů knih.


Prvním zastavením Marka O. Váchy ve Fulneku je kostel Nejsvětější Trojice, kde bude od 14:00 h sloužena slavnostní mše svatá. Následně jsou od 16:00 h všichni srdečně zváni do Kulturního domu v Děrném na jeho přednášku. Děrenský sál byl zvolen s ohledem na předpokládanou účast, vstupné je dobrovolné.

Přednáška potrvá asi 90 minut, po ní následuje prostor pro dotazy. Po besedě bude příležitost zakoupit si knihu a nechat si ji podepsat od autora. Nenechte si ujít poutavé a originální slovo známého kněze, vědce, skauta, spisovatele, etika a teologa!

Blog, Facebook, Wikipedia,