Velikonoce v naší farnosti

Lukavec
čtvrtek 21. 3. 16:00 – 17:00 a po mši svaté
Fulnek
neděle 24. 3. 14:00 -16:00
Vrchy
pondělí 25. 3. 17:00 – 18:00
Stachovice
úterý 26. 3. 16:00 – 17:00
Děrné
středa 27. 3. 16:00 – 18:00 a po mši svaté


Zelený čtvrtek – 28. 3.
Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek
18:00 – mše svatá na památku Večeře Páně
Po skončení liturgie zveme k bdění v „Getsemanské zahradě“. Možnost osobní modlitby do 21 hodin.


Velký pátek – 29. 3.
12:30 – Křížová cesta v Hradci nad Moravicí
Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek
15:00 – modlitba křížové cesty
15:30 – obřady na památku umučení Páně
Po velkopátečních obřadech zveme do 22 hodin k soukromé adoraci u Božího hrobu.


Bílá sobota – 30. 3.
Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek
Od 9 do 17 hodin – kostel bude otevřen pro
soukromou modlitbu u Božího hrobu
20:00 – vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání Páně.


Velikonoční neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 31. 3.
Pořad bohoslužeb:
7:30 – Stachovice
8:00 – Lukavec
9:00 – Fulnek
10:30 – Vrchy
10:30 – Děrné
V tento den se také žehnají velikonoční pokrmy. Odpoledne se uskuteční v Lukavci tradiční „Jízda okolo osení“.

Krásné a požehnané Velikonoce všem přejí

otec Jozef a otec Tomasz.

Svátost smíření a bohoslužby v děkanátu Bílovec zde.