Ohlášky – 11. neděle v mezidobí – 16. 6. 2024

 • V pátek 14. června zveme na mši svatou s katechezí pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní  v 17 hodin. Po mši svaté bude setkání pro děti a mládež.
 • V úterý 18. června při mši svaté ve Fulneku budou sloužit u oltáře společně s námi kněz z diecéze Magdeburg o. Ch. Sperling a o. Vojtěch Brož z Hradce Králové. O. Ch. Sperling je autorem knihy o. Ferdinandu Ulrichovi. O. Ferdinand byl německý katolický filozof a profesor na univerzitě v Regensburgu, který v letech 1931 – 1946 žil ve Fulneku a ve svých vzpomínkách se často zmiňuje o soše sv. Terezie z Lisieux a o pelikánovi ze svatostánku našeho kostela. Zveme na mši svatou a následně na krátké povídání.
 • Ve středu 19. června se vydáme se v rámci společenství seniorů na poutní místo Panna Maria ve Skále. Pojedeme společně auty. Sraz v 8:30 před farou. Do úterý se můžete přihlásit u o. Jozefa. Kdo může nabídnout volné místo v autě, ať také nahlásí otci.
 • Mše svatá s nedělí platností bude v sobotu 22. června v 17 hodin v Jílovci.
 • Na poutní mši svatou k sv. Janu Křtiteli do Lukavce zveme v neděli 23. června v 10:30. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod a závěrečné požehnání.
 • Poutní slavnost bude pokračovat v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele koncertem, na kterém se představí: Eva Bradávková (flétna), Terezie Gilligová (zpěv) a Anežka Gebauerová (akordeon a klavír).
 • O týden později (30. června) budeme slavit poutní mši svatou k sv. Petru a Pavlu v Děrném.
 • Všechny děti a jejich rodiny zveme v pátek 28. června v 17 hodin do farního kostela na mši svatou, při které budeme společně děkovat za uplynulý školní rok a prosit o Boží požehnání v době prázdnin a dovolených. Po mši svaté bude setkání na farní zahradě.
 • Pro ty, kteří by rádi přispěli na opravy kapličky sv. Anny v Lukavci, je v kostele umístěná pokladnička na vaše dary:
  kostel Lukavec: od 16. do 23. června
  kostel Děrné: od 30. června do 7. července.
 • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v pondělí 1. července 2024 na Prašivé. Motto letošního setkání „Mír začíná ušima a slovem“. Program:
  10:00  zahájení v areálu Kamenité
  10:45  mše svatá s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze
  12:30  program na stanovištích kolem kostele sv. Antonína
  15:30  závěrečné slavnostní požehnání
  V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Více objevujte postupně také na webu https://prasiva.prorodiny.cz/.
 • Pěší pouť k Božímu milosrdenství se v letošním roce uskuteční v termínu od 20. do 27. července. Přihlásit semůžete do 30. června.