Ohlášky – 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře – 21. 4. 2024

  • Dnes odpoledne (neděle 21. dubna) srdečně zveme do Vrchů na  pouť k svatému Jiří, patronu skautů. Od kostele sv. Josefa vyjde ve 13 hodin pěší pouť. Poutní mše svatá začne v 15 hodin, ukončena bude eucharistickým požehnáním.
  • Ve Stachovicích a Fulneku si v úterý při mši svaté připomeneme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
  • Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Marka, evangelisty. Zveme na mši svatou do Lukavce a Fulneku.
  • V neděli 19. května, o slavnosti Seslání Ducha svatého, přistoupí 5 děti z naší farnosti k 1. svatému přijímání. V pátek 26. dubna půjdou poprvé ke svaté zpovědi. Mysleme na tyto děti a jejich rodiny ve svých modlitbách.
  • V pátek 26. dubna zveme do farního kostela na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin a po mši svaté bude na faře spolčo.
  • Na poutní zájezd naší farnosti se vydáme ve středu 8. května. Naší první zastávkou bude poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách Maria Hilf a dále navštívíme poutní místo na Cvilíně – kostel sedmibolestné Panny Marie a Povýšení svatého kříže. Přihlásit se můžete v zákristii. Cena zájezdu (doprava a oběd) je 400 Kč.
  • V křížové chodbě farního kostela je instalovaná výstava velkoformátových fotografií společenství fotografů Člověk a víra.
  • Po opravě chrámu Nejsvětější Trojice přichází čas na úpravu liturgického prostoru kostela (presbytáře) – pořízení nového obětního stolu a ambonu. Prezentaci o nových dvou prvcích presbytáře můžete shlédnout na našich webových stránkách – https://farnostfulnek.cz/.