Nový obětní stůl a ambon v kostele Nejsvětější Trojice

Po opravě chrámu Nejsvětější Trojice přichází na řadu liturgický prostor. Autorem myšlenky podoby obětního stolu a ambonu, taktéž koncepce díla pro tento barokní chrám, je akademický sochař Otmar Oliva, který se specializuje na tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrámových prostor. Spoluautor při realizaci a zhotovení díla je syn MgA. Ondřej Oliva, sochař.

Prezentaci můžete shlédnout zde: Prezentace nový obětní stůl a ambon