19. května děti poprvé přijmou Pána Ježíše

V neděli 19. května přistoupí ve farním kostele ve Fulneku 5 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.

Eliška, Sabinka, Terezka, Markétka a Klárka se na svou velkou slavnost celý rok připravovaly. V hodinách náboženství se setkávaly s otcem Tomášem a po dětských mších v pátky večer otci pomáhala i katechetka Lenka Daňová. Oběma za to moc děkujeme. Pomocí byla velmi zajímavá metodika „Dnes budu tvým hostem“. Jedním z vrcholů přípravy byla i slavnost první svátosti smíření. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny.