Ohlédnutí za zájezdem do Zlatých Hor

Ve středu 8. 5. v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí vyrazila naše farnost na zájezd s cílem navštívit poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor a poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova. Na Maria Hilf jsme prožili mši svatou a po ní nám místní duchovní správce povyprávěl historii tohoto krásného místa. Po občerstvení a prozkoumání nejbližšího okolí absolvovali zájemci o pěší sestup 3,5 km chůzi lesem s výhledy na okolní krajinu, další část zájezdu se pomodlila křížovou cestu nad kostelem. Pod kopcem jsme se opět všichni potkali v autobuse, který nás zavezl do Dolního Údolí na oběd. Poté jsme nemohli minout kouzelné místo sv. Anny, jež se nachází v Horním Údolí. Všichni účastníci zájezdu vyvinuli maximální úsilí ve výstupu k obnovené kapli, která připomíná známý Neratov s typickou skleněnou střechou. Po této milé návštěvě i adrenalinem nabitém zážitku jsme s radostí usedli na svá sedadla v autobuse a směřovali k poslední zastávce tohoto dne – na Cvilín. V kostele Panny Marie Sedmibolestné jsme se pomodlili litanie, zazpívali písně a vraceli se sluncem zalitými ulicemi zpět do Fulneku. Díky všem za
společenství a krásně prožitý den!

L. Daňová