Večer chval v předvečer poutě k Nejsvětější Trojici

Srdečně zveme do farního kostela na Večer chval doprovázený živou hudbou. Příležitost ke svátosti smíření, modlitbě a ztišení před Nejsvětější svátostí.