Farní pouť k Nejsvětější Trojici 26. 5.

Srdečně zveme na farní pouť k Nejsvětější Trojici, která začne již v sobotu 25. 5. od 19 hodin Večerem chval a bude pokračovat v neděli:

9:00 příležitost ke svátosti smíření

9:30 modlitba růžence za duchovní povolání

10:00 slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem o. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm. U příležitosti jeho 25. výročí kněžství.

14:00 duchovní zamyšlení na téma Trojice svatá (o. Norbert Jaroslav Žuška, karmelitán). Následně eucharistické požehnání městu a všem farníkům.

Poté jsme všichni srdečně zváni na přátelské posezení na farní zahradě, kde nás čeká milá atmosféra a občerstvení.