Připojte se na pěší pouť do Slavkovic

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují a hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. V letošním roce se opět podařilo obnovit proud z Fulneku, kterým to všechno „začalo“, který povede otec Jozef. Letošní pouť se uskuteční v termínu 20. – 27. 7. 2024. Heslem letošní pěší pouti je prosba Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se“. Přihlašování bylo již ukončeno, ale můžete se např. přidat na jeden den (kontaktujte otce Jozefa), na mši svatou, nebo přijet na program do Slavkovic, který je uveden níže.

20. 7. 2024 v 7.00 hod. ráno začínáme pěší pouť mší svatou v kostele ve Fulneku, na kterou srdečně zveme. Noclehy potom budou:

20. 7. Budišov nad Budišovkou
21. 7. Dolany
22. 7. Těšetice 
23. 7. Konice
24. 7. Letovice
25. 7.  Bystřice N. P.
26. 7. Slavkovice

První zastávka bude na poutním místě Panna Maria ve Skále. Druhý den večer možnost setkání s členy Komunity Blahoslavenství v Dolanech http://www.blahoslavenstvi.cz/. Třetí den bude mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce http://www.svaty-kopecek.cz/. Putovat budeme přes pole, lesy, potůčky a řeky, vesnice a menší města. Konec trasy je ve Slavkovicích, v srdci Vysočiny na úpatí Žďárských vrchů.

Program ve Slavkovicích

Pátek, 26.7.2024  

14.00 Příchod poutníků z pěti směrů

15.00 Korunka k Božímu milosrdenství (přenos radiem Proglas)

16.00   Mše svatá, novokněz Milan Pazdera (přenos radiem Proglas) 

19.00   Večerní program (prezentace jednotlivých proudů, zpěvy, svědectví)   

21.00   Nešpory, možnost celonoční adorace do 7.00 hod.

Sobota, 27.7.2024         

7.30     Ranní chvály,

8.00     Prezentace o projektu zázemí pro poutní kostel ve Slavkovicích 

10.00   Mše svatá, abp. Adrian Galbas, SAC (Katowice PL)

Informace o noclehu z pátku na sobotu pod číslem 739 002 737 (otec Tomasz).