Sbírka na opravu zvonu v kostele v Jerlochovicích

Pětisté výročí zvonu v Jerlochovicích

Jerlochovický zvon slaví 500 let své existence. U této příležitosti bychom chtěli tento zvon zprovoznit a s pomocí fulnecké farnosti, spoluobčanů či dalších možných dárců uskutečnit veřejnou sbírku na jeho obnovu. Přispívat můžete do konce října 2024, děkujeme.

Také bychom vás chtěli pozvat na pouť do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích, která se uskuteční v neděli 18. 8. 2024 v 15 hodin. V tento den bude zpřístupněna věž kostela s prohlídkou zvonu.

V sobotu 17. 8. 2024 proběhne už tradiční putování k poutnímu místu U dubu, kde se uskuteční krátká pobožnost. Tato tradiční pouť k dubu byla obnovena po více než padesátileté odmlce.

Pojďme společně podpořit tradice našich předků.

občané Jerlochovic