Blahoslavení, kdo pláčou

Richard Rohr na pondělí třicátého druhého týdne v mezidobí

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Mt 5,4)

Na exerciciích pro muže nyní hovoříme o „úkolu slz“. Velice neobyčejný druh zaměstnání pro muže! Slzy ale mají nepochybně terapeutický, léčivý význam. Což není pláč ve skutečnosti potřebný k chápání a k sebevzdání? K tomu, abychom vstoupili? Ježíš též popisuje stav těch, kdo mají nad čím plakat, kdo pociťují bolest světa. Říká, že ti, kdo se umí rmoutit a plakat, jsou ti, kdo přinášejí světu užitek a soucit.

Tiší dostanou za dědictví zemi

Richard Rohr na Třicátá druhá neděle v mezidobí

Vlastnictví je ve světle Božího království iluzí! Co vlastníš? Počkej si pár let! Kolik toho vlastníme, poznáme, až budeme šest stop pod zemí.

Nes náš kříž

Richard Rohr na Dvacátá devátá neděle v mezidobí

Svatý Pavel miloval svůj lid dost na to, aby od něho i dost žádal. Vedl jej k pravému zdroji síly, učil jej jak umírat, jak nést kříž – a to nikoli morbidním způsobem.

Nám, moderním křesťanům, říkali, že máme nést kříž tak, že skloníme hlavu a smíříme se s tím. Vskutku si nemyslím, že jednotlivec by měl sílu nést kříž. Myslím, že jen Tělo Kristovo může nést kříž, a proto hnutí Dvanácti stupňů bylo tak důležité. Naše západní tradice nám předložila individualistickou soukromou spásu, aniž by nám poskytla podpůrný systém, abychom v ni věřili, nebo abychom konečně viděli vzkříšenou sílu, která z ní vychází.

Ministranti na pouti ve Fulneku hledali poklad. Pomohl jim starý kapucín

Ministrantská pouť Fulnek

Fulnek – Po stopách starého kapucína se v sobotu 14. října vydali prozkoumat město Fulnek ministranti a ministrantky z celé diecéze. Organizátoři pro mladší kluky a holky připravili pátrání po pokladu spojené s různými úkoly. Starší ministranti měli vlastní program. Závěr setkání patřil mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval pomocný biskup Martin David.

Večer chval

Pozvánka na večer chval ve Fulneku.

Tags: 

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku