Bastardi a sirotci

Richard Rohr na pátek dvacátého sedmého týdne v mezidobí

Když se mezi dvěma děje něco opravdového, je do toho přizván sám život. Právě toto se děje v přirozené rodině. Když muž a žena spojí svá těla a přivedou na svět děťátko, může sice to dítě mít jméno, ale přece může být nemanželské a osiřelé, není-li milováno. Podobně i my v církvi můžeme dát lidi dohromady a tvrdit, že patří do rodiny Boží, jelikož jim byla na hlavu vylita voda. Ale nenajdou tu duchovní život, není-li tu pro ně žádná rodina, žádný kmotr, duchovní přítel, zpovědník, učitel, mistr.

Odpuštění

Richard Rohr na pondělí dvacátého sedmého týdne v mezidobí

Odpuštění je počátkem, středem i koncem evangelijního života. Tím, co nás drží nad vodou, je energie odpuštění, kterého se nám dostává. Je to zkušenost odpuštění (dokonce i když jsme si nemysleli, že to potřebujeme), co obnovuje našeho strnulého ducha. Je to hluboké odpuštění, jež se nakonec stává Božskou prozřetelností a milosrdenstvím.

Sabat: být nebo „makat“?

Richard Rohr na Dvacátá sedmá neděle v mezidobí

Biblická tradice personalismu začíná sabatem – zákonem, který straší naši mysl. V kultuře orientované na pokrok nemůžeme přece klást takový důraz na „nicnedělání“. Význam sabatu je jasný z Bible: „Je to znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji“ (Ex 31,13).

Pozvánka na víkendové Lectio Divina v Poličanech

Chvála Kristu!

Milí přátelé, sestry a bratři,

srdečně Vás zveme na další víkendové exercice Lectio Divina. Tentokrát se setkáme se Zacheem, člověkem který toužil uvidět Ježíše. Tato „škola naslouchání Božímu slovu“ se bude konat v Poličanech od 27. do 29. 10. 2017. Cena je 1 350 Kč. Přihlašovat se můžete do 20. 10. 2017.

 

Cesta ke štěstí

Richard Rohr na středu dvacátého šestého týdne v mezidobí - Cesta ke štěstí 

(Zaznamenáno na Hoře blahoslavenství.) Blahoslavenství znamená štěstí. Mohli bychom ale blahoslavenství též nazvat cestou ke štěstí. Nejsou to však předpisy na štěstí v příštím světě, spíše je to smělý popis štěstí v tomto světě. Proto si všimněte, že první a poslední blahoslavenství jsou vyřčena v přítomném čase. Ježíš říká, že pro ty, kdo jsou chudí v duchu, je království nebeské nyní (viz Mt 5,3). Pro ty, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, je království nebeské nyní (5,10).

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku