December 2013

Obřady štědrovečerní večeře v rodině

„Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost.“

(Papež František, Evangelii gaudium)

*****

Pokoj a radost o vánocích, Boží požehnání v roce 2014 přejí

Otec Pawel a Otec Slavomír

*****

Tags: 

Novena k Narození Páně

17. prosince

Antifona: Jásejte, nebesa, plesej, země, neboť náš Pán přijde a smiluje se nad námi.

18. prosince

Přijde Kristus, náš král, Beránek, jehož příchod ohlašoval Jan Křtitel.

19. prosince

Přijde ten, který má přijít, a neomešká se; a už nebude třeba se bát, neboť on je náš Spasitel.

20. prosince

Vyrazí ratolest z kořene Jesse, země bude plná Hospodinovy slávy a každý člověk uzří Boží spásu.

Tags: 

Vánoční pořad bohoslužeb

24.12.   Fulnek 16:30 a 22:00
25.12.   nedělní pořad bohoslužeb
26.12.   nedělní pořad bohoslužeb
31.12. Fulnek 15:30
31.12. Jerlochovice   23:00
1.1.   nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Vánoční svátost smíření

Vrchy 16.12. 16:00
Stachovice 17.12. 16:00 a po mši svaté
Děrné 18.12. 16:00 a po mši svaté
Lukavec 19.12. 16:00 a po mši svaté
Fulnek 22.12. 15:00
Tags: