January 2014

Svátek sv. Vincence Pallottiho

Zveme na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho, které povede P. Wojciech Zubkowicz SAC, šéfredaktor časopisu Apoštol Božího milosrdenství.

Program:

Pátek 17.1. - 18:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Sobota 18.1. - 14:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Neděle - při mši svaté budeme ve všech kostelích naší farnosti prožívat slavnost sv. Vincence Pallottiho.

Tags: