February 2014

Pouť do Říma

Milí

Přijměte pozvání k pouti na svatořečení papeže Jana Pavla II. a papeže Jana XXIII. Mnozí z nás se se sv. otcem Janem Pavlem II. osobně setkali ať už na svatořečení sv. Anežky České nebo i později při jeho návštěvách v naší republice nebo i jinak. A teď ten, kterého jsme poznali v životě a který se mnohým z nás nesmazatelně vryl do paměti, bude svatořečen. Jestli máte možnost a chuť a chtěli byste tuto vyjímečnou situaci zažít na vlastní kůži a chcete prožít tuto radost se spoustou dalších poutníků, vyjeďme všichni spolu.

Tags: 

Národní týden manželství v televizi Noe

 

Od 10. do 16. února 2014 probíhá Národní týden manželství, který se snaží posílit vztahy v manželství a podpořit důležitost manželství. Televize Noe společně s Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. chtějí podpořit zmiňované myšlenky. 

V úterý 11. 2. 2014 od 20:00 hodin se můžete svými dotazy zapojit do mimořádného živého vysílání měsíčníku Na pořadu rodina: Speciál - Ptejte se!

Ve středu 12. 2. 2014 večer zařadíme v rámci cyklu Noční univerzita přednášku P. Aleše Opatrného s názvem Radosti a strasti stavu manželského.

Tags: