December 2014

Vánoční bohoslužby

24.12. Fulnek 16:30 a 22:00
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb
31.12. Fulnek 15:30
31.12. Jerlochovice 23:00
1.1. nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Advent

Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem.

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva po setkání s Bohem. Bůh je nám stále nablízku, přichází do naší temnoty. Připomínáme si, že Bůh před dvěma tisíci lety vstoupil do našeho světa skrze Ježíše Krista. Myslíme na to, jak dnes stále přichází mezi nás, do života každého člověka, a očekáváme jeho slavné zjevení na konci času.

Tags: