December 2015

Svatý rok milosrdenství

Tělesné skutky milosrdenství : 

sytit hladové 
napojit žíznící 
obléci nahé 
dát nocleh pocestným 
navštěvovat nemocné 
navštěvovat vězněn騠
pohřbívat mrtvé. 

Duchovní skutky milosrdenství: 

poučovat neznalé 
poradit nerozhodným 
utěšovat zarmoucené 
napomínat hříšníky 
odpouštět urážky 
snášet trpělivě obtížné osoby 
modlit se k Bohu za živé i zemřelé. 

Tags: 

Vánoční bohoslužby

24.12. 16:00 a 22:00 – Fulnek
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb
31.12. 15:30 – Fulnek
31.12. 23:00 – Jerlochovice
1.1. nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Vánoční svátost smíření

Stachovice úterý 15.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Děrné středa 16.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Lukavec čtvrtek 17.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Fulnek neděle 20.12. 15:00–17:00
Vrchy pondělí 21.12. 17:00
Tags: 

Farní kalendář 2016

8.1. Tříkrálová sbírka Děrné, Lukavec, Jerlochovice
9.1. Tříkrálová sbírka Fulnek, Stachovice
16.1. 1. farní ples
18. – 24.1 Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Tags: