January 2016

Triduum sv. V. Pallottiho

Ve dnech 22. – 24. ledna zveme do kostela Nejsvětější Trojice a na faru na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho na téma „Milosrdní jako Otec“ . Přednášet bude P. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. 

 

Program:

 

Pátek 22. ledna

17:00 – fara – přednáška – „Kristova láska nás vybízí – biskup Josef Martin Nathan - zakladatel Městečka Milosrdenství v Branicích“.  
18:00 – mše svatá s homilií, hlavní celebrant P. Jan Larisch. 

Tags: