March 2017

24 hodin pro Pána

Již potřetí nás Papežská rada pro novou evangelizaci zve k adoraci Nejsvětější svátosti pod heslem 24 Hodin pro Pána.

Adorace všech farností našeho děkanátu proběhne v pátek a sobotu, tj. 24. a 25. března v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Ať každá rodina a každý z nás si udělá čas pro tuto modlitbu.

 

Tags: 

Pěší pouť 2017, Lectio Divina, prosba o pomoc

Chvála Kristu!

Milí spolupoutníci, sestry a bratři. Srdečně zvu na Pěší pouť k Božímu milosrdenství v termínu 22. - 29. 7. 2017...

...Loni na podzim v kruhu poutníků začala nová iniciativa a to exercicie Lectio Divina. ... V tomto roce jsou naplánované také dva víkendy. ...

V rámci toto projektu bych Vám rád nabídl (a všem zájemcům z ČR) týdenní exercicie Lectio Divina v termínu od 16. do 24. srpna. ... Je to plných sedm dní v mlčení plus půl dne začátku a půl dne závěru. ...

...Je to nové dílo. Z tohoto důvodu Vás prosím o pomoc: jak modlitební tak i finanční. ...

(Podrobně, včetně odkazů uvnitř článku.)

Tags: