Mše pro děti a mládež v pátek 11. listopadu

Přijďte tento pátek v 18 hodin na mši svatou do farního kostela do Fulneku! Zveme především vás – děti a mládež, pro které je nachystána katecheze, pokud rádi zpíváte, přijďte už v 17 hodin na zkoušku do společenské místnosti a můžete při mši zpívat se scholou. Pokud rádi ministrujete, posilte řady ministrantů. Po mši zveme …

Diecézní setkání mládeže BISCUP již tento víkend

Zveme všechny mladé od 14 do 25 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, posílit se víře a zažít společenství s lidmi i Bohem. BISCUP je diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s otcem biskupem. Koná se jednou za rok, pokaždé v jiném městě naší diecéze. Původně byla pro tato setkání určena sv. Janem Pavlem II. Květná neděle, od …

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dušičkový čas, jak nazýváme začátek měsíce listopadu, obrací naše myšlenky k zamyšlení nad životem, existencí, umíráním a smrti. V tyto dny navštěvujeme více hřbitovy, na hrobech zapalujeme svíčky, pokládáme věnce nebo kytice. Vzpomínáme na své zesnulé, děkujeme za jejich život a prosíme za klid pro jejich duše. Zastavme se u hrobu svých blízkých a sdílejme s nimi …

Přijďte v sobotu 15. října na farní brigádu

Zveme všechny kluky a muže na farní brigádu, která začne v sobotu 15. října v 8:30 hod. Budeme pracovat především na zahradě, také nosit uhlí. S sebou pracovní oblečení a dobrou náladu. Občerstvení zajištěno. Těší se otec Jozef

GODZONE tour v Ostravě v úterý 25.10.

Zveme nejen mládež na jedinečný večer Godzone tour. Godzone tour se bude konat již od 24. do 29. října ve čtyřech slovenských a ve dvou českých městech. Celá série koncertů začne v Praze, bude pokračovat v Ostravě, Žilině, Prešově, Banské Bystrici a poslední proběhne v Bratislavě. V každém městě se koncert bude odehrávat v čase …

Ministrantská pouť 8.10. v Hlučíně

Zveme všechny ministranty a ministrantky z celé diecéze na jejich 23. pouť, která se tentokrát uskuteční v sobotu 8. října v Hlučíně. Program: 8-8:30 příjezd a registrace 8:45 začátek v kostele sv. Jana křtitele 9:00 mše svatá za účasti otce biskupa, poté bude následovat program pro účastníky 14:30 předpokládaný konec Věci sebou: sportovní oblečení, dobrou obuv, …

Oslavte s námi misijní neděli 23. října

V letošním roce připadne světový den misií na 23. října. V naší farnosti je dlouholetou tradicí oslavit společně s celým světem tzv. misijní neděli, kdy své modlitby a dary obracíme směrem k potřebným v rozvojových zemích. Rádi bychom opět vyzdobili naše kostely, s dětmi připravili pestrobarevné misijní průvody během mše svaté. Budete si moci zakoupit …

Adorační modlitby za farnost každou středu

Zveme všechny farníky do kostela sv. Petra a Pavla v Děrném na adorační modlitby za naši farnost. Obnovujeme tak modlitby, které před prázdninami probíhaly ve farním kostele. Adorace začíná každou středu po mši svaté a trvá přibližně hodinu. Modlitba je doprovázena zpěvem a hrou na kytaru. Adorace je zakončena eucharistickým požehnáním.