Fulnek v pořadu Toulavá kamera

Před nedávnem navštívily naše město kamery z pořadu České televize Toulavá kamera. Reportáž se soustředila především na Svět Komenského Fulnek, ale krátce se věnovala také chrámu Nejsvětější Trojice. Celý pořad je možné sledovat v internetovém vysílání ČT: Pořad Toulavá kamera z 25. září

Na našem webu je nově vytvořený farní kalendář

Upozorňujeme všechny farníky a návštěvníky našich webových stránek, že byl nově zřízen tzv. „farní kalendář“. Naleznete ho v hlavním menu vedle záložky farnost a obsahuje farní události od září až do začátku ledna příštího roku. Jelikož se některé termíny farních událostí mohou měnit, prosíme, sledujte pravidelně tento kalendář, popř.  si nechte posílat automatické e-maily o …

Zveme malé děti na nedělní katechezi

Milé maminky, tatínci a hlavně milé děti, zveme vás už příští neděli – 2. října do našeho farního kostela ve Fulneku na mši svatou, kde proběhne katecheze pro malé děti. Tato katecheze bude probíhat každou první neděli v měsíci. Je určena dětem, které ještě neudrží pozornost na celou dlouhou mši svatou a zároveň už jsou …

Dejte hlas obnově našeho fulneckého chrámu

Milá farníci, přátelé, rádi bychom vás požádali o podporu a hlasování v soutěži Památky děkují, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Do soutěže byl nominován také náš farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, který prošel nedávno rozsáhlou obnovou. Pokud byste chtěli tento projekt podpořit, můžete hlasovat zde do 30. září 2022: Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským …

Pozvánka na pouť ke sv. Matouši do Jílovce

Pouť ke svatému Matouši v Jílovci oslavíme v neděli 25. září. Z Fulneku půjdeme pěšky. Program slavnosti:12:30 – sraz u kostela Nejsvětější Trojice,13:00 – odchod od kostela sv. Petra a Pavla v Děrném, 14:00 poutní mše svatá. Svatý Matouš byl apoštolem a evangelistou. Je zobrazován většinou s andělem, který mu podle legendy diktuje slova Evangelia. Je …

Poděkování za úrodu v Děrném

V sobotu 24. září jste zváni na tradiční „Dožínky“ a v neděli 25. září na slavnostní děkovnou mši svatou do Děrného. Při této děkovné mši bude požehnán nově zhotovený obraz Archanděla Michaela. Ten je připomínkou posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Děrném. Před rekonstrukcí byl tento výjev namalován přímo na zdi interiéru kostela.

Výuka náboženství v novém školním roce

Vážení rodiče, také v letošním školním a katechetickém roce nabízíme pro vaše děti výuku náboženství, která bude probíhat na faře od 12. září. Výuku náboženství nabízíme pro každého. Mohou se přihlásit i nepokřtěné děti. Přihlášku najdete v každém kostele nebo si ji můžete stáhnout zde. Můžete si vybrat z varianty přihlášky pro jedno nebo více dětí: přihláška …

Poděkování za prázdniny

Letos se s prázdninami budeme loučit rovnou dvakrát 🙂 Poprvé proběhne „Loučení s prázdninami “ v neděli 28. srpna od 15 hodin na faře. Na této akci se budete moci blíže seznámit s rodinami z Ukrajiny, které bydlí v okolí Fulneku. Druhé loučení proběhne v pátek 2. září v 17 hodin ve farním kostele. Zveme …

Otec Jan dorazil do Kanady

S vděčností Bohu oznamujeme, že otec Jan dorazil v pořádku do Kanady! „Všechny srdečně zdravím už z Toronta, z farnosti sv. Václava. Doletěl jsem v pořádku a teď se pomalu seznamuji s místem a lidmi. Začátky jsou vždy těžké a tak moc prosím o modlitbu. I já na Vás všechny pamatuji.  o. Jan + „ Přejeme otci Janovi, …

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Bratři a sestry,Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. V naší farnosti se k této výzvě …