Dejte hlas obnově našeho fulneckého chrámu

Milá farníci, přátelé, rádi bychom vás požádali o podporu a hlasování v soutěži Památky děkují, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Do soutěže byl nominován také náš farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, který prošel nedávno rozsáhlou obnovou. Pokud byste chtěli tento projekt podpořit, můžete hlasovat zde do 30. září 2022: Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským …

Pozvánka na pouť ke sv. Matouši do Jílovce

Pouť ke svatému Matouši v Jílovci oslavíme v neděli 25. září. Z Fulneku půjdeme pěšky. Program slavnosti:12:30 – sraz u kostela Nejsvětější Trojice,13:00 – odchod od kostela sv. Petra a Pavla v Děrném, 14:00 poutní mše svatá. Svatý Matouš byl apoštolem a evangelistou. Je zobrazován většinou s andělem, který mu podle legendy diktuje slova Evangelia. Je …

Poděkování za úrodu v Děrném

V sobotu 24. září jste zváni na tradiční „Dožínky“ a v neděli 25. září na slavnostní děkovnou mši svatou do Děrného. Při této děkovné mši bude požehnán nově zhotovený obraz Archanděla Michaela. Ten je připomínkou posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Děrném. Před rekonstrukcí byl tento výjev namalován přímo na zdi interiéru kostela.

Výuka náboženství v novém školním roce

Vážení rodiče, také v letošním školním a katechetickém roce nabízíme pro vaše děti výuku náboženství, která bude probíhat na faře od 12. září. Výuku náboženství nabízíme pro každého. Mohou se přihlásit i nepokřtěné děti. Přihlášku najdete v každém kostele nebo si ji můžete stáhnout zde. Můžete si vybrat z varianty přihlášky pro jedno nebo více dětí: přihláška …

Poděkování za prázdniny

Letos se s prázdninami budeme loučit rovnou dvakrát 🙂 Poprvé proběhne „Loučení s prázdninami “ v neděli 28. srpna od 15 hodin na faře. Na této akci se budete moci blíže seznámit s rodinami z Ukrajiny, které bydlí v okolí Fulneku. Druhé loučení proběhne v pátek 2. září v 17 hodin ve farním kostele. Zveme …

Otec Jan dorazil do Kanady

S vděčností Bohu oznamujeme, že otec Jan dorazil v pořádku do Kanady! „Všechny srdečně zdravím už z Toronta, z farnosti sv. Václava. Doletěl jsem v pořádku a teď se pomalu seznamuji s místem a lidmi. Začátky jsou vždy těžké a tak moc prosím o modlitbu. I já na Vás všechny pamatuji.  o. Jan + „ Přejeme otci Janovi, …

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Bratři a sestry,Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. V naší farnosti se k této výzvě …

Nový pomocný kněz – P. Jacek Domanski

Od srpna působí v našem děkanátu nový pomocný duchovní P. Jacek Janusz Domanski. Pochází z Polska z města Bielsko-Biala. Jak sám říká: „Vnímám to jako dárek biskupství k mému 25. výročí kněžství. Od začátku srpna bydlím na bílovecké faře a rozhlížím se v blízkém a širším okolí.“ V České republice je už od roku 1994, …

Podpořte stavbu kláštera sester karmelitek

Bosé sestry karmelitky prosí naši farnost o pomoc při stavbě svého kláštera v Drastech (Praha – východ). Sestry již dokončily stavbu Domu navštívení (budoucího domu pro hosty) a nyní obnovují klášterní kvadraturu s kaplí sv. Terezie. S navýšenými cenami z poslední doby jim schází 40 mil. Kč, proto se obrací na všechny, kteří mohou pomoci …

Šťastný návrat dětí z minitábora domů

Děti z naší farnosti se spolu s vedoucími vypravily už po šestadvacáté na tradiční „minoš“ Tentokrát jejich kroky zamířily do Vrbna pod Pradědem. Všichni se šťastně a celí vrátili domů ke svým rodičům. Bohu díky… Děkujeme všem vedoucím, zdravotníkovi i kuchařkám za zdárný průběh minoše a budeme se těšit zase za rok! Na video a …