Zveme vás k návštěvě betlémů

Možnost prohlídky betléma v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku 25. a 26. prosince 10 až 17 hodin 28. a 30. prosince 15 až 18 hodin 1. a 2. ledna 10 až 17 hodin Možnost prohlídky betléma v kostele Panny Marie v Jerlochovicích 25. a 26. prosince 14 až 15 hodin

Přehled vánočních bohoslužeb

Kostel Nejsvětější Trojice Silvestrpátek 31. prosince v 15.30 hodin– mše svatá s poděkováním za uplynulý rok Sobota 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie mše sv. v 9 hodin Možnost prohlídky betléma v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku 25. a 26. prosince 10 až 17 hodin 28. a 30. prosince 15 až 18 hodin 1. …

Advent očima dětí naší farnosti

Oslovili jsme děti naší farnosti, aby nakreslily, jak u nich probíhá Advent nebo výtvarně ztvárnily adventní Evangelia. Posuďte sami, jak se jim to povedlo – zda poznáte Jana Křtitele nebo kde Pán Ježíš hází lopatou dobré obilí a kde pálí plevy. Děkujeme Štěpánce, Zdislávce, Samíkovi, Honzíkovi, Lucce, Markétce a Štěpánkovi. Budeme se těšit na další …

Zveme na rorátní mše svaté

Začíná nový církevní rok a Advent. Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme v letošním roce při ranních rorátních mších svatých. Rozpis:Fulnek – pondělí – 6:45Děrné – úterý – 6:45Lukavec – čtvrtek – 6:45. Během doby adventní nebudou v Děrném ve středu mše svaté.

Slavnost biřmování ve Fulneku v sobotu 11. prosince

V letošním roce zavítá do naší farnosti už po třetí otec biskup Martin David. Tentokrát bude udělovat svátost biřmování, a to 26 čekatelům z naší farnosti a dalším 6 z farnosti Hladké Životice. Tato slavnost začne v sobotu 11. prosince v 10 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Naposledy byla svátost biřmování v …

Promluvy z duchovní obnovy P. Michala Krenželoka

Na farním YouTube kanálu najdete tři promluvy P. Michala Krenželoka, které zazněly při adventní duchovní obnově v naší farnosti: První den: První den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Druhý den: Druhý den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Třetí den: Třetí den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube