Vrcholí příprava dětí na 1. svaté přijímání

Na konci dubna strávilo 13 dětí, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, noc na faře ve Fulneku. Děti se na přespávání moc těšily. Všechno bylo – bohatá večeře, hry na zahradě i vevnitř, kino… Samozřejmě bylo i opáčko všeho, co děti potřebují znát před prvním přijetím Pána Ježíše. Vrcholem bylo sobotní dopoledne, kdy …

Postní cyklo-putování

Rád bych zde chtěl poděkovat tvůrcům letošního postního putování, za jejich nápad a úsilí, díky kterému jsme mohli navštívit hezká místa z našeho okolí. Díky nápadu Franty Svobodníka jsem se zprostředkovaně dostal k myšlence navštívit všech 15 zastavení během jednoho dne. Kolo bylo ideálním prostředkem pro zvládnutí této výzvy a nebýt kopcovité krajiny kolem Fulneku a …

Zveme na sousedské setkání tuto sobotu/Сусідська нарада

Fulnečtí farníci zvou rodiny s dětmi i jednotlivce na společně strávený podvečer. Sobota 7. 5. 2022 od 17:00 h, farní zahrada a kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku (náměstí) Program: Od 17:00 h hry pro děti na farní zahradě 18:00 prohlídka farního kostela Nejsvětější Trojice s rusky mluvící průvodkyní Markétou Oheň na zahradě, opékání buřtů, možnost blíže se poznat.  Občerstvení …

Pozvánka na pouť do Jestřabí

V neděli 15. května srdečně zveme na pouť do Jestřabí k sv. Janu Nepomuckému. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. V Jestřabí začne poutní mše svatá v 15 hodin. Kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému byla postavena v roce 1853 a vysvěcena v roce 1856 na místě …

Poděkování za sbírku pro ukrajinské děti

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pomoc dětem ze sirotčinců na Ukrajině. Celková částka, za níž byl zakoupen zdravotnický materiál, speciální dětská výživa, mléka, plenky a mnoho dalšího, činila 41 700 Kč. Od dárců byly věnovány i dětské kočárky, invalidní vozík, berle. Humanitární pomoc byla převzata ve Fulneku ve středu odpoledne a již ve čtvrtek …

Ohlédnutí za víkendem pro matky a dcery

O prvním dubnovém víkendu jsme MATKY A DCERY vyrazily na chalupu do Jeseníků. Cílem expedice bylo prožít se svou dcerou krásný, intenzivní čas v přítomnosti dalších žen a dívek. Krom návratu zimy a zasněžené krajiny jsme si užily i návrat k sobě samým, návrat intenzity do našeho vztahu matka-dcera, i do vztahu k našim babičkám, prababičkám, tchyním… Někdy jsme …

Farní postní putování – pochlubte se úrodou!

Srdečně zveme všechny farníky na postní putování po kostelích, kapličkách a Božích mukách naší farnosti. Připravili jsme pro vás pracovní list, na kterém najdete na jedné straně mapku a na druhé straně seznam jednotlivých objektů. U každého objektu je uvedeno jedno zastavení křížové cesty. Na příslušném kostele, kapličce či Boží muce najdete krátký text příslušného …

Animátoři děkanátu zvou v sobotu 2. 4. mládež na puťák

Animátoři Bíloveckého děkanátu zvou všechny děti a mládež na puťák s křížovou cestou. Sraz bude v sobotu 2. dubna ve 14 hodin na faře v Odrách a předpokládaný konec je v 17 hodin u kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. S sebou: malou svačinku, pití, turistické boty, pláštěnku, oblečení do přírody a dobrou náladu! Za vydatného …

Velikonoce v naší farnosti / Великодні свята разом

Předvelikonoční svátost smíření Zveme ke smíření se s Bohem před velikonočními svátky, níže najdete časy, kdy je možno přijít v jednotlivých kostelích: Lukavec čtvrtek 7. 4. 16:00 – 17:00 a po mši svaté Fulnek neděle 10. 4. 15:00 – 17:00 Vrchy pondělí 11. 4. 17:00 – 18:00 Stachovice úterý 12. 4. 16:00 – 17:00 Děrné středa 13. 4. 16:00 – …

Neděle Božího milosrdenství ve Fulneku s p. V. Kodetem, Th.D., O.Carm.

Program Sobota 23. dubna 18 hodin – Večer chval doprovázený kapelou ve farním kostele (možnost svátosti smíření) Neděle 24. dubna 7:30 hodin – Mše svatá ve Stachovicích 8:00 – 9:30 – Možnost zpovědi / svátosti smíření 9:30 hodin – Modlitba růžence ve Fulneku 10 hodin – Mše svatá ve Fulneku (hlavní celebrant p. Vojtěch Kodet, …