Biskupská synoda

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná …

Pozvánka na Biscup – diecézní setkání mládeže

Srdečně zveme všechny mladé na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 19.-21. listopadu v Ostravě. Veškeré informace o průběhu setkání, přihlášení a programu najdete Biscup 2021 (doo.cz) BISCUP 2021 – vždycky je naděje! – YouTube Součástí programu je i GODZONE v RT TORAX aréně!

Adorační modlitby od úterý do pátku

Od úterý 5. října se v naší farnosti opět po dvou letech plně obnoví „týdenní adorační modlitba“. Průběh adorační modlitby v naší farnosti: Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku úterý 15 – 18 hodin středa po mši sv. – 19:30 hodin se zpěvema s možností svátosti smíření čtvrtek 15 – 18 hodin pátek 15-18 hodin Kostel …

Obraz sv. Josefa je v jubilejním roce zpět ve farním kostele

Do boční kaple sv. Josefa farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku se po rekonstrukci vrátil obraz sv. Josefa. Autorem malby zachycující smrt sv. Josefa je autor fresek v lodi fulneckého barokního chrámu Ignác Josef Sadler (1725 – 1767). Na obraze je umírající světec, který směřuje svůj pohled na Krista, umístěného po jeho pravici. Z druhé …

Před – BISCUP Fulnek, 22. 10. 2021

Srdečně zveme nejen mládež na večerní modlitbu chval a adoraci do farního kostela v pátek 22. října po mši svaté (18:45). Modlitbu povede mládež z Diecézního centra pro mládež ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako duchovní přípravu pro nadcházející diecézní setkání mládeže.

Misijní neděli budeme slavit 24. října

V letošním roce připadne světový den misií na 24. října. V naší farnosti je dlouholetou tradicí oslavit společně s celým světem tzv. misijní neděli, kdy své modlitby a dary obracíme směrem k potřebným v rozvojových zemích. Rádi bychom opět vyzdobili naše kostely, s dětmi připravili pestrobarevné misijní průvody během mše svaté. Budete si moci zakoupit …

3. 10. zveme na koncert skupiny Good work

Srdečně vás zveme na koncert skupiny Good work, a to v neděli 3. října v 15 hodin do farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Jedná se o koncert na poděkování za duchovní a materiální podporu po tornádu v Moravské Nové Vsi. Doporučené vstupné je 150 Kč. GOOD WORK je pop gospelová skupina, která čítá více …

Výročí blahořečení patera Richarda Henkese SAC

„Abychom mohli mít účast na eucharistické hostině, potřebujeme nutně smíření s Bohem ve svátosti smíření, ale smíření s Bohem není možné bez smíření s lidmi.“ Ve středu 15. září jsme si připomněli výročí blahořečení patera Richarda Henkese, pallotina a mučedníka. ModlitbaBože, Otče milosrdenství,na přímluvu Tvého služebníka, P. Richarda Henkese, mučedníka,daruj smíření našim rodinám a společenstvím,farnostem …

Výuka náboženství v novém školním roce

Výuka náboženství bude v novém školním roce 2021/2022 probíhat na faře v týdnu od 13. září. Rozvrh je již k dispozici: Výuka náboženství – Římskokatolická farnost Fulnek Přihlášky pro děti je ještě možné vyzvednout vzadu v kostele a vyplněné odevzdat otci Jozefovi nebo otci Janovi.