Slavnost biřmování ve Fulneku v sobotu 11. prosince

V letošním roce zavítá do naší farnosti už po třetí otec biskup Martin David. Tentokrát bude udělovat svátost biřmování, a to 26 čekatelům z naší farnosti a dalším 6 z farnosti Hladké Životice. Tato slavnost začne v sobotu 11. prosince v 10 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Naposledy byla svátost biřmování v …

Promluvy z duchovní obnovy P. Michala Krenželoka

Na farním YouTube kanálu najdete tři promluvy P. Michala Krenželoka, které zazněly při adventní duchovní obnově v naší farnosti: První den: První den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Druhý den: Druhý den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube Třetí den: Třetí den adventní duchovní obnovy, P. Michal Krenželok – YouTube

Biskupská synoda

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná …

Pozvánka na Biscup – diecézní setkání mládeže

Srdečně zveme všechny mladé na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 19.-21. listopadu v Ostravě. Veškeré informace o průběhu setkání, přihlášení a programu najdete Biscup 2021 (doo.cz) BISCUP 2021 – vždycky je naděje! – YouTube Součástí programu je i GODZONE v RT TORAX aréně!

Adorační modlitby od úterý do pátku

Od úterý 5. října se v naší farnosti opět po dvou letech plně obnoví „týdenní adorační modlitba“. Průběh adorační modlitby v naší farnosti: Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku úterý 15 – 18 hodin středa po mši sv. – 19:30 hodin se zpěvema s možností svátosti smíření čtvrtek 15 – 18 hodin pátek 15-18 hodin Kostel …

Obraz sv. Josefa je v jubilejním roce zpět ve farním kostele

Do boční kaple sv. Josefa farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku se po rekonstrukci vrátil obraz sv. Josefa. Autorem malby zachycující smrt sv. Josefa je autor fresek v lodi fulneckého barokního chrámu Ignác Josef Sadler (1725 – 1767). Na obraze je umírající světec, který směřuje svůj pohled na Krista, umístěného po jeho pravici. Z druhé …

Před – BISCUP Fulnek, 22. 10. 2021

Srdečně zveme nejen mládež na večerní modlitbu chval a adoraci do farního kostela v pátek 22. října po mši svaté (18:45). Modlitbu povede mládež z Diecézního centra pro mládež ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako duchovní přípravu pro nadcházející diecézní setkání mládeže.

Misijní neděli budeme slavit 24. října

V letošním roce připadne světový den misií na 24. října. V naší farnosti je dlouholetou tradicí oslavit společně s celým světem tzv. misijní neděli, kdy své modlitby a dary obracíme směrem k potřebným v rozvojových zemích. Rádi bychom opět vyzdobili naše kostely, s dětmi připravili pestrobarevné misijní průvody během mše svaté. Budete si moci zakoupit …