Zveme vás k modlitbě za naši farnost

Děkujeme dětem, které přinesly rozkvetlé trnové koruny a přispěly k ozdobení Božího hrobu. V návaznosti na tuto aktivitu, chceme pozvat všechny farníky k Trnové koruně za farnost. Představme si společnou trnovou korunu farnosti, ve Svatém týdnu bychom prožívali pokání a půst trnů a v následujícím týdnu květy milosrdenství. Prosme za celou naši farnost, především za jednotu a …

Marek Orko Vácha ve Fulneku

Téma přednášky „Chuť a umění žít“ je unikátní: vzniklo spojením dvou nabízených témat. Téma „Chuť žít“ vzniklo na motivy knihy „Nevyžádané rady mládeži“. O tom, že je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost. O tom, že budoucnost neexistuje; my ji tvoříme.  A o poznání, že symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujeme my, …

Velikonoce v naší farnosti

Předvelikonoční svátost smíření Lukavecčtvrtek 21. 3. 16:00 – 17:00 a po mši svatéFulnekneděle 24. 3. 14:00 -16:00Vrchypondělí 25. 3. 17:00 – 18:00Stachoviceúterý 26. 3. 16:00 – 17:00Děrnéstředa 27. 3. 16:00 – 18:00 a po mši svaté Svatý týden a Velikonoce v naší farnosti Zelený čtvrtek – 28. 3.Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek18:00 – mše svatá na …

Pozvánka na modlitby křížové cesty

Během postní doby zveme na společné modlitby křížové cesty, ať už v našich kostelích před mší svatou nebo diecézní pod širým nebem. Křížová cesta do Hradce nad Moravicí Zveme vás již tradičně na Velký pátek 29. 3. do Hradce nad Moravicí. Mládež bude putovat již z Fulneku, vyjdeme v 7:00 z Fulneku ulice Děrenská, 7:20 Hájek, 7:45 Lukavec, hasičárna. …

Postní aktivita pro děti: Rozkvetlá trnová koruna

Následování Ježíše aneb „Jak nám rozkvétá trnová koruna“ Na letošní postní dobu jsme připravili aktivitu s názvem NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE, která je určena dětem, ale mohou se zapojit celé rodiny. V kostele jsou přichystány k odběru vytisknuté trnové koruny. Každou neděli budou v kostele kartičky s úkoly na další týden a květinky. Každý den je nový úkol! Pokud dítě …

24 hodin pro Pána 8. a 9. 3.

Farnosti Fulnek, Odry a Spálov pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zvou do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku k prožití postní iniciativy 24 HODIN PRO PÁNA (tentokrát 18 hodin) Pátek 8. 3. 15:00       modlitba korunky k Božímu milosrdenství 15:20       adorace Nejsvětější svátosti – ŘKF Fulnek (společenství Eucharistická hodina, společenství živého růžence, společenství matek …

Postní „Biblické trio“ na faře 11. 2.

Pokud se chcete v postní době více přiblížit k Ježíši a společně se začíst do Božího slova, zveme Vás v neděli 11. února v 17 hodin na faru. Na první společné setkání zveme jak stávající skupinky „Biblického tria“, tak nové zájemce, kteří se chtějí do této aktivity zapojit. Na setkání budou k dispozici texty na celou postní dobu. …

Kalendář farních událostí v roce 2024

Na první schůzce pastorační rady v tomto roce jsme se nejdříve vrátili k času, který jsme v posledních měsících ve farnosti prožili. Dále jsme utvořili kalendář s termíny nejrůznějších událostí, které jsou teprve před námi. V březnu se potkáme znovu, protože program je opravdu pestrý a čeká nás hodně práce. Opět chystáme na postní dobu …

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkujeme malým i velkým koledníkům za jejich ochotu opustit svou komfortní zónu a koledovat ve prospěch Charity. Jak říká Marek Orko Vácha: „Národ bude silný jen tehdy, když se dokáže postarat o svoje slabé. Národ bude bohatý jen tehdy, když se dokáže postarat o své chudé. A stane se nezranitelným jen tehdy, když se dokáže …