Pozvánka na červnové poutě do Lukavce a Děrného

V kostele sv. Jana Křtitele a sv. Barbory v Lukavci budeme slavit poutní mši svatou v neděli 23. června v 10:30 hodin. Církev slaví narození sv. Jana Křtitele 24. června. Jan se narodil postarším rodičům Zachariášovi a Alžbětě ve starobylé osadě Ejn Kerem, nyní západní části Jeruzaléma. Na své povolání se připravoval asketickým životem v …

Spuštěno přihlašování na pěší pouť do Slavkovic

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují a hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. Rádi bychom v letošním roce opět obnovili proud z Fulneku, kterým to všechno „začalo“. Jak říká otec Tomasz, máme poslední …

Pozvánka na Noc kostelů v pátek 7. 6.

Opět po roce bychom vás chtěli srdečně pozvat do našeho chrámu Nejsvětější Trojice na návštěvu v rámci celostátní akce „Noc kostelů“. Začínáme už v 17 hodin. Věříme, že si každý vybere to své, ať už to bude program pro děti, koncert, komentovaná prohlídka, procházení oživlou gotickou chodbou či biblickou zahradou, nebo se zastavíte v noci …

Farní pouť k Nejsvětější Trojici 26. 5.

Srdečně zveme na farní pouť k Nejsvětější Trojici, která začne již v sobotu 25. 5. od 19 hodin Večerem chval a bude pokračovat v neděli: 9:00 příležitost ke svátosti smíření 9:30 modlitba růžence za duchovní povolání 10:00 slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem o. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm. U příležitosti jeho 25. výročí kněžství. 14:00 duchovní …

Ohlédnutí za zájezdem do Zlatých Hor

Ve středu 8. 5. v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí vyrazila naše farnost na zájezd s cílem navštívit poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor a poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova. Na Maria Hilf jsme prožili mši svatou a po ní nám místní duchovní správce povyprávěl historii tohoto …

19. května děti poprvé přijmou Pána Ježíše

V neděli 19. května přistoupí ve farním kostele ve Fulneku 5 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Eliška, Sabinka, Terezka, Markétka a Klárka se na svou velkou slavnost celý rok připravovaly. V hodinách náboženství se setkávaly s otcem Tomášem a po dětských mších v pátky večer otci pomáhala i katechetka Lenka Daňová. Oběma …