Historie

První zmínka o existenci fulnecké farnosti je z roku 1293 a nachází se v listě pana Oldřicha z Lichtenburka. O sto let později povolal Beneš z Kravař do Fulneku řád augustiniánů kanovníků. Farnost a klášter spravovali augustiniáni až do zrušení kláštera císařem Josefem II. v roce 1784. Farnosti tehdy zůstaly v duchovní správě obce Stachovice, Děrné, Kostelec, Jerlochovice, Jestřabí, Jílovec, Moravské Vlkovice a Lukavec. V současnosti je fulnecká farnost součástí Ostravsko-opavské diecéze a děkanátu Bílovec. Území farnosti tvoří město Fulnek a okolní vesnice: Děrné, Jerlochovice, Jestřabí, Jílovec, Lukavec, Stachovice a Vrchy.

Kněží ve Fulneku po II. světové válce:

Faráři:

 • Antonín Novotný (1945–1958)
 • Antonín Loprais (1958–1969)

Kaplani:

 • Antonín Loprais (1949–1958)
 • Antonín Huvar (1967–1969)

Po druhé světové válce působí ve Fulneku kromě duchovní správy farnosti kolem farního kostela také řád bratří kapucínů. Ti od 17. století působili v kapucínském klášteře kolem kostela sv. Josefa na protějším kopci. Násilné zrušení mužských řádů a internace všech řeholníků znamenala konec kapucínského kláštera ve Fulneku a jeho následnou devastaci. V době politického uvolnění po roce 1968 se kapucíni do Fulneku vracejí, ale již na současnou faru. Ve Fulneku působili tito faráři – kapucíni:

 • Jan Hypolit Segeťa, OFMCap. (1969–1984, administrátor),
 • Jan Jiří Vícha, OFMCap. (1984–1990)
 • Jiljí Rudolf Friedl, OFMCap. (1990–1999)

V uvedeném období ve Fulneku působili tito kaplani – kapucíni:

 • Bernard Josef Bartoň, OFMCap. (1969–1970)
 • Juvenál Antonín Valíček, OFMCap. (1969–1970)
 • Jan Jiří Vícha, OFMCap. (1969–1984)
 • Kajetán Pavel Sasínek, OFMCap. (1985–1988)
 • Metoděj Josef Sládek, OFMCap. (1987–1991) 
 • Bernard Josef Bartoň, OFMCap. (1991–1999)
 • Dismas Tomaštík, OFMCap. (nejprve jáhen) (1995–1996)
 • Bartoloměj Jiří Šenkeřík, OFMCap. (1996–1998)

Po odchodu kapucínů v roce 1999 nastává poměrně krátké období diecézních kněží ve farnosti. To je spojeno především s Rudolfem Kopeckým, který ve Fulneku působil jako farář po celou dobu až do příchodu kněží z řádu pallotinů v roce 2005. Spolu s ním přichází do Fulneku také jáhen Adam Josef Kasperek, který po kněžském svěcení v roce 2000 zůstává ještě jeden rok fulneckým kaplanem. V létě 2002 přichází jáhen Jan Maria Hnátek, který po kněžském svěcení v roce 2003 z Fulneku odchází.

Od roku 2005 až do současnosti fulneckou farnost spravují kněží Společnosti katolického apoštolátu (SAC) – pallotini. Komunitu tvoří jeden farář a jeden kaplan a do dnešních dní ve Fulneku působilo šest kněží – pallotinů a jeden řádový bratr.

Faráři – pallotini:

 • Artur Daniel Cierlicki, SAC (2005–2011).
 • Paweł Pruszyński, SAC (2011–2018)
 • Józef Wojciech Gruba, SAC (2018–dosud)

Kaplani – pallotini:

 • Józef Wojciech Gruba, SAC(2005–2007)
 • Tomasz Kazański, SAC (2007–2009)
 • Tomáš Kyseľ, řádový bratr (2009–2011)
 • Paweł Pruszyński, SAC (2009–2011)
 • Slavomír Peklanský, SAC (2011–2014)
 • Józef Wojciech Gruba, SAC (2014–2018)
 • Slavomír Peklanský, SAC (2018–2019)
 • Jan David, SAC (2019–2022)

Z fulnecké farnosti vzešla i dvě kněžská povolání. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm. (kněžské svěcení 1999) vstoupil do řádu karmelitánů a v současnosti je převorem konventu v Praze Liboci a administrátorem farnosti Praha-Liboc při kostele sv. Fabiána a Šebestiána.

Jan David, SAC pochází také z fulnecké farnosti – z vesnice Lukavec. Do semináře vstoupil až po příchodu pallotinů v roce 2006 a kněžské svěcení přijal v roce 2013. Ve své rodné farnosti působil v letech 2019–2022 a doufáme, že se k nám ještě vrátí.

Zasvěcené osoby pocházející z naší farnosti

 • sestra Jakuba (1988)
 • sestra Jana (1989)
 • sestra Agata (1990)
 • sestra Thea (1997)

Všechny sestry patří do Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže. V závorce uveden rok složení věčných slibů.