Naším povoláním je solidarita

Richard Rohr na pátek po páté neděli velikonoční

Pojem třetí svět se zrodil v 50. letech ve Spojených národech. Pamatuji si, že jsem si říkal: Tak tohle znamená klesnout na samo dno. Země třetího světa jsou ty, jejichž potenciál a rozvoj jsou velice nízké. Ale jsou i země čtvrtého světa, jež mají potenciál a žádný rozvoj. A jsou země pátého světa s nulovým potenciálem a nulovým vývojem, jako je Nepál. V Nepálu jsem byl vlastně proto, abych tam dával exercicie jezuitům. Tehdy mi řekli: „Vítej v zemi pátého světa!“ Řekl jsem: „Cože? – to existuje?“

Svátek matek

Maminkám k svátku přejeme málo starostí, hojnost Božích milostí, hodně lásky, zdraví a trpělivosti.
Všem vám vyprošujeme ochranu Panny Marie a všech svatých.

 

Tags: 

Ohlášky 5. neděle velikonoční

♣ V sobotu 16. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin
do Jílovce a v 18 hodin do Jerlochovic.
♣ V neděli 17. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb a při mši svaté se bude konat sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Stachovice         7:30
Děrné             8:00
Kostel sv. Josefa     9.00
Lukavec        10:30
Vrchy                     10:30
V současné době jsou během týdne volné mše svaté. Můžete se obrátit na kněze.
♣ Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u fary. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě k Panně Marií za svět, vlast, rodiny...
♣ Od 11. května je v platnosti nové vládní ustanovení: počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvyšuje na 100. 
♣ V době koronavirové krize věřící přijímají svaté přijímání na ruku. Prosíme o důstojné  přijímání Těla Páně na rozevřené, přes sebe položené dlaně. Přistupujme k svatému přijímání s úctou.

 

Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Každou středu v Děrném je od 15 do 19 hodin otevřený kostel k osobní modlitbě při vystavené Nejsvětější Svátosti. 
♣ V pátek si při mši svaté připomeneme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. 
♣ V sobotu 9. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin 
do Jerlochovic a v 18 hodin do Stachovic. 
♣ V neděli 10. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb: 
Stachovice 7:30 
Děrné 8:00 
Kostel sv. Josefa 9.00 
Lukavec 10:30 
Vrchy 10:30 
♣ V klubu seniorů budou slouženy mše svaté v původních časech od 5. května. 
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě k Panně Marií za svět, vlast, rodiny... 
♣ Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května 
do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. 
♣ Pokud máte zájem o elektronické informace z naší farnosti nebo o zasílání Dne Páně, napište na e-mail: l.erteltova@seznam.cz

Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

3. neděle velikonoční

26. dubna 2020

 

Znovuobnovení bohoslužeb

Veřejné bohoslužby (s omezením do 15 osob) budou slouženy:

Fulnek – kaple na faře – úterý, středa, pátek – 18 hodin, čtvrtek – 8 hodin

Stachovice – úterý - 17 hodin

Děrné – středa - 19 hodin

Lukavec – čtvrtek - 19 hodin

 

V sobotu 2. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic a v 18 hodin do Děrného.

 

V neděli 3. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb:

Stachovice 7:30

Děrné 8:00

Fulnek – kostel sv. Josefa 9.00

Lukavec 10:30

Vrchy 10:30

 

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny)

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

 

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách.

 

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve Fulneku si při mši svaté v pátek 1. května připomeneme svátek svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie a patrona všech pracujících, otců, rodin a Církve.

 

Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května do Jestřábí.

 

Mše svaté v klubu seniorů ve Fulneku budou slouženy od 5. května v původních časech.

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Front page feed