Růženec online

Plakátek

Mládež Fulnek by vás ráda pozvala na společnou modlitbu růžence online za ukončení pandemie. Setkáme se každý čtvrtek ve 20.00 na platformě Google meet. Stačí mít založený google účet a potom jenom rozkliknout následující odkaz.

Chcete-li přejít na růženec, klikněte zde.

Těšíme se na Vás! 

 

Tags: 

Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Dnes si v církvi připomínáme  58. světový den modliteb za povolání.
♣ Ve čtvrtek 29. dubna slavíme svátek svaté Kateřiny Sienské, patronky Evropy. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Lukavce.
♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme v pátek 30. dubna v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ V sobotu 1. května si připomínáme svatého Josefa dělníka. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela ve Fulneku a v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.
♣ Slavnostní děkovná bohoslužba k znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice po celkové opravě bude sloužena otcem biskupem Martinem v neděli 13. června v 10 hodin.
♣ Výuka náboženství na faře bude probíhat podle výuky dětí ve škole. Ti, kteří jdou do školy, ať přijdou na náboženství.   
♣ Probíhají stavební práce na ulici Kostelní – výměna vodovodního řádu. Příjezd k faře je omezen.

 

Ohlášky Svatého týdne

♣ Ve sbírce na TV NOE se vybralo 16 980 Kč.
♣ Dnes odpoledne zveme
od 14 do 16 hodin do kostela ve Fulneku k velikonoční svaté zpovědi. Ve Vrchách bude příležitost zítra tj. v pondělí 29. 3. od 17 do 18 hodin a ve Stachovicích 30. 3. od 16:00.
♣ Dnešní Pašijovou neděli jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše svaté v úterý a ve středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 31. 3. v 17:30 zveme do farního kostela k modlitbě křížové cesty.
♣ Ve čtvrtek 1. 4. zveme v 9 hodin do farního kostela mladší i starší ministrany. Společně se připravíme na obřady Velikonočního třídenní a objasníme křesťanské velikonoční symboly.
♣ Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné.
♣ Na Velký pátek dodržujeme přísný půst a na Bílou sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.
♣ K modlitbě novény k Božímu milosrdenství zveme od pátku 2. 4. Ve farním kostele začne společná modlitba novény v 15 hodin.
♣ Na Bílou sobotu bude farní kostel otevřen k individuální modlitbě od 9 do 17 hodin. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.
♣ Sbírka, která se koná při sobotní adoraci, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Na velikonoční vigilii v sobotu 3. 4. v 19 hodin si prosím doneste své vlastní svíce.
♣ V neděli, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání. Na mši svatou jste zváni v 17 hodin.
♣ V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.
♣ Od neděle 28. 3.  od 15 hodin do soboty 3. 4. do 17 hodin zveme ve Svatém týdnu
k iniciativě 24/7 se společným úmyslem: za rodiny, děti, mládež snoubence, manželé, matky v požehaném stavu, prarodiče a starší. Bližší informace budou upřesněny.

Modlitba pro Pána 24/7

Svatý týden a Velikonoce

Kostel Nejsvětější Trojice
Zelený čtvrtek

1. 4.    16:00 a 18:00

Velký pátek

2. 4.    15:30 a 18:00

Bílá sobota - Velikonoční vigilie

3. 4.    19:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

4. 4.
Fulnek           9:00 a 17:00
Stachovice       7:30
Děrné           8:00
Lukavec     10:30
Vrchy         10:30

Pages

Subscribe to Front page feed