ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

 

Ohlášky 1. vánočního týdne

♣ Děkujeme všem, kteří se zapojili do vánoční výzdoby našich kostelů a všem těm, kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků Narození Páně.
♣ Ve dnech 27.12. a 1.1. – 3.1. vždy od 17 do 19 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na vánoční večery. Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při vánočních večerech, můžete se obrátit na o. Jozefa – 731322087.
♣ Zveme vás k betlému do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven ve vánoční době: 27.12., 3.1. a 10.1., vždy od 14:00 do 15:00.
♣ V pondělí 28. 12., na svátek svatých Mláďátek, mučedníků zveme v 18 hodin do farního kostela na mši svatou.
♣ Ve čtvrtek 31. prosince zveme v 15 hodin do kostela ve Fulneku na pobožnost na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a ve 20 hodin na mši svatou slouženou na poděkování a s prosbou o Boží požehnání do nového roku do Jerlochovic.
♣ Pořad bohoslužeb v pátek 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie a v neděli 3. ledna: Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,
Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.
♣ V sobotu 2. ledna bude mše svatá s nedělní platností v 16 hodin v Jerlochovicích.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.
♣ Velké poděkování patří všem, kteří podpořili naší farnost finančními dary na opravy a údržbu všech našich kostelů a kaplí, výzdobu a také těm, kteří pamatují na farnost v modlitbách.

Ohlášky 4. týdne adventu

♣ K předvánoční svátosti smíření zveme dnes (20.12.) odpoledne od 14 do 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice. Budou zpovídat 3 kněží.
♣ Dnes (20.12.) odpoledne v 16 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ Po mši svaté bude do 19 hodin zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení a k prohlídce.
♣ Od úterý si můžete odnést z kostelů poselství Vánoc „Betlémské světlo“.
♣ Počátkem tohoto týdne budeme navštěvovat naše nemocné.
♣ Do Děrného a Lukavce zveme i tento týden v 6:45 na rorátní mše svaté.
♣ Zveme vás k betlému do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven ve vánoční době: 26.12., 27.12., 3.1. a 10.1., vždy od 14 do 15 hodin.
♣ Ve dnech 25. 12. – 27. 12. a 1. 1. – 3. 1. vždy od 17 do 19 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na vánoční večery. Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při vánočních večerech, můžete se obrátit na o. Jozefa – 731322087.
♣ Příští neděli 27. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Po mši svaté ve Vrchách se společně přesuneme ke kapličce zasvěcené Svaté Rodině, kde proběhne společná modlitba za rodiny
a zdejší obec.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.

Ohlášky 3. týdne adventu

♣ V neděli 13. prosince bude v 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá.
♣ V době adventní je vždy v sobotu a neděli od 17 do 19 hodin zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení.
♣ Ve Fulneku ve farním kostele jsou bohoslužby - úterý - pátek v 18 hodin, sobota v 8 hodin.
♣ Pořad bohoslužeb:
Sobota 19. prosince  s nedělní platností:
15:00        Jílovec
16:00        Jerlochovice
Neděle 20. prosince
Stachovice      7:30
Děrné          8:00    
Lukavec    10:30
Vrchy        10:30
Fulnek
farní kostel     9:00 a 16:00
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ Každou středu od 14 do 17 hodin je vystavena v Děrném Nejsvětější Svátost. Od 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření.

Ohlášky 1. adventního týdne

♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na vesnicích je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17 hodin. Tento týden budeme navštěvovat nemocné.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci. Rodiče prosíme o připravení lucerniček pro své děti.
♣ V pátek budou mít setkání ministranti. Začneme mší svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 5. prosince zveme od 8:30 na brigádu (úklid zahrady).
♣ V sobotu a neděli bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Výuka na základních školách probíhá, proto budeme pokračovat na faře ve výuce náboženství.
♣ Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. k věřícím v celé naší zemi.
♣ Zapisují se intence na rok 2021.
♣ Mimo farních stránek www.farnotfulnek.cz můžete navštívit youtube kanál: farnostfulnek.

Pages

Subscribe to Front page feed