Vánoční svátost smíření

Vánoční svátost smíření

Vrchy - pondělí, 17. prosince - 17:00 18:00
Stachovice - úterý, 18. prosince - 16:00 17:00
Děrné - středa, 19. prosince - 16:00 17:00
Lukavec - čtvrtek, 20. prosince - 16:00 17:00
Fulnek - neděle, 23. prosince - 15:00 17:00

 

 

Církevní silvestr 2018

Foto poskytla paní Ivana Vitoulová

Tags: 

Autorita Matky Terezy

Richard Rohr na čtvrtek třicátého týdne v mezidobí

Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,42–45)

Pages

Subscribe to Front page feed