Aktuální informace k 20.4.

Na svátek Božího Milostrdenství Pán k sobě povolal manželku našeho varhaníka paní Bedřišku Königovou.

 

Ve 3 hodiny ráno odešel k nebeskému Otci náš farník Martin Stehlík.

 

Za zemřelé a jejich rodiny budeme pokračovat v modlitbách až do konce měsíce dubna.

 

Rozpis zůstává stejný: https://docs.google.com/spreadsheets/d/143ezob_U6h00YTQ890Ny083xSVx7I8Ubr-p902hP4M4/edit#gid=0

Velikonoční požehnání

"Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání."
(Řím 6, 5)

                      Milí farníci, přejeme Vám,

ať prožití velikonočních událostí s Ježíšem, zvláště ve vašich domovech je pro Vás posilou do dalšího života v naději. A tuto naději a radost ať můžeme nést také jiným, a tím se stávat šiřiteli dobra a pokoje v této nelehké době.

Modlí se za Vás, žehnají a požehnané Velikonoce přejí otcové Jozef a Jan

Tags: 

Modlitba v rodině – Velikonoční triduum

Převzato z webu biskupství Ostravsko-Opavského.

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství liturgického roku. Přesto se každá rodina může v modlitbě spojit s celou církví. Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova Písma, modlitby a gesta, která prožíváme během liturgie. Texty jsou doplněny také o modlitby před jídlem a požehnání velikonočních pokrmů o Neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Modlitba v rodině - Velikonoční triduum ke stažení zde.

Tags: 

Modlitba pro Pána 24/7

Pages

Subscribe to Front page feed