Ohlášky 34. týdne v mezidobí

♣ Dnes se naposledy setkáváme v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice,
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 29. listopadu -  1. neděle adventní:

Stachovice 8:00 8:30
Fulnek,kostel Nejsvětější Trojice 8:30 10:00
Děrné 8:30 9:30
Lukavec 10:30 11:30
Vrchy 10:30 11:00

♣ V průběhu návštěvy kostela budou kněží ve všech kostelích žehnat adventní věnce.
♣ Ještě dnes můžete přispět na misie do kasičky v kostele nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ Podle nařízení vlády ČR je od středy 18. listopadu na bohoslužbách možná účast 15 osob. Mše svaté budou slouženy za účasti lidu a prosíme  ať se jí účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Pokud máte zájem o intenci, můžete kontaktovat naše otce.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ V neděli 29. listopadu bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 25. listopadu u příležitosti tvz. Červené středy zveme k modlitbě za pronásledované křesťany.

Ohlášky 33. týdne v mezidobí

♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 22. listopadu -  slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního  roku:
Stachovice       8:00 – 8:30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8:30 – 10:00
Děrné          8:30 – 9:30
Lukavec    10:30 – 11:30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jílovec
(sobota 21. 11.)    16:00 – 16:30
♣ V neděli 22. listopadu se budeme moci naposledy setkat v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice, který bude zpřístupněn pouze pro duchovní účely.
♣ Mše svaté budou slouženy na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. ČBK nestanovila žádný náhradní termín. V naší farnosti můžete přispět na misie do kasičky v kostele v neděli u příležitosti návštěvy kostela nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ V neděli 22. listopadu si připomeneme ve Stachovicích sv. Kateřinu Alexandrijskou.

 

Ohlášky 32. týdne v mezidobí

♣ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, do konce listopadu.
♣ V pátek si připomínáme svatou Anežku Českou.
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 15. listopadu -  možnost duchovní služby (osobní modlitba, svaté přijímání, svátost smíření  a …) při dodržování všech aktuálních opatření nařízených vládou ČR:
Stachovice       8.00 – 8.30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8.30 – 10.00
Děrné          8.30 – 9.30
Lukavec    10.30 – 11.30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jestřábí
(sobota 14. 11.)    16:00 – 16:30
Kněží budou sloužit mše svaté na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ TV NOE nabízí pro děti nový katechetický pořad Ovečky, který můžete sledovat každý čtvrtek v 17:30.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

V  pondělí 2. listopadu církev prožívá vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Pro individuální modlitbu budou otevřené kostely:

Stachovice 16.00 16.30
Děrné 17.00 18.00
Lukavec 17.00 18.00
Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed