Novéna k⁠ svatému Josefovi - den čtvrtý

4. DEN – 13 března

 

Ochránce chudých

 

Úvaha

Svatá Rodina se⁠ počítala mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že⁠ nemůže Kristu zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v⁠ takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že⁠ svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a pečlivý když šlo o⁠ dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou úlohu a čestnou povinnost.

 

Tags: 

Velikonoce

Velikonoční bohoslužby

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice Fulnek

 

Zelený čtvrtek 24.3. 18:00
Velký pátek 25.3. 18:00
Bílá sobota 26.3. 19:00
     

Zmrtvýchvstání Páně - 27.3.

 

Nedělní pořad bohoslužeb - změna:

Lukavec 8:00, Děrné 10:30.

 

Velikonoční zpověď

 

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den třetí

3. DEN – 12 března

 

Patron otců rodin

 

Úvaha

Svatý Josef očekával s⁠ velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se⁠ Božímu Dítěti, které bylo v⁠ Betlémě položené do⁠ chudých jeslí na⁠ slámu. Ve⁠ vyhnanství v⁠ Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v⁠ Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den druhý

2. DEN – 11 března

 

Ochránce lidí bez domova

 

Úvaha

Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v⁠ Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do⁠ vůle Boží, plný živé důvěry v⁠ Boží Prozřetelnost.

Bez reptání snášel všechny potíže, které ho v⁠ životě potkaly.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den první

Krásné svědectví důvěry ke⁠ sv. Josefovi nám podává sv. Tereza od⁠ Ježíše:

Svatý Josef s Ježíškem (Guido Reni, 1635, zdroj wiki)Já si naopak zvolila za⁠ svého přímluvce a patrona sv. Josefa a svěřila jsem se⁠ mu s⁠ nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v⁠ nesnázi, do⁠ které jsem se⁠ dostala, a v⁠ mnoha jiných daleko těžších, v⁠ nichž šlo o⁠ mou čest a o⁠ spásu duše.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed