Nocleh pro Marii a Josefa

Letos v adventu už potřetí bychom si chtěli připomenout putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě. Ježíš se narodil ve chlévě, protože Marie a Josef nenašli nikoho, kdo by je pustil pod svou střechu. Na připomínku této události si po dobu adventní budeme posílat obraz Svaté rodiny a společně se v rodinách modlit. Chceme tím vyjádřit, že u nás by místo našli.

Tags: 

Přijďte pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují

Humanitární organizace ADRA hledá do nemocnice v Bílovci nové zájemce o dobrovolnickou službu. Školení nových dobrovolníku se uskuteční

 

2. 11 .2015 v  15,30 hod. v nemocnici Bílovci

 

Pro dobrovolnickou službu se nevyžaduji zvláštní znalosti a dovednosti. To podstatné je chtít pomáhat druhým lidem,kteří pomoc potřebují. Nemocnice v Bílovci spolupracuje s dobrovolníky od roku 2007 a vytváří pro tuto činnost dobré podmínky.

Přijďte se více dovědět o této činnosti. Bližší informace také získáte na

Tags: 

Čeští světci v kázáních pro děti

V letošním roce (2015/16) se budeme o mších svatých s kázáním pro děti každý měsíc věnovat jednomu z českých světců a světic. Na tomto místě naleznou děti a jejich rodiče krátký medailonek o jednotlivých světcích a světicích a také kontrolní otázky :).

Dobrovolníci v bílovecké nemocnici

Dobrovolník – slovo, za kterým se skrývá opravdová člověčina. Člověk, který v době „něco za něco“poskytne nezištně a pravidelně svůj čas člověku v nemoci.
Možnosti a metody léčby nemocí jsou stále na vyšší a vyšší úrovni… stále však neumíme nahradit chybějící či nefunkční rodinné vztahy, léčit samotu, která někdy naše pacienty na oddělení následné péče bolí nejvíce.

Tags: 

K zamyšlení: Alergie na slova

Kdyby existovala alergie na slova, mezi nejsilnější alergeny by se bezpochyby počítalo slovo muset. Vždyť kdo zajásá nadšením, když slyší, že něco musí? Naopak. „Musíš“ v nás vzbuzuje většinou pouze odpor a nechuť. Nicméně se zdá, jakoby se v životě mnoha lidí víra a vztah k Bohu koncentrovaly právě do tohoto slovesa. Jak je možné, že dochází k takovému zkratu? Ano, i v evangeliu se objevuje toto slovo. Prolistujeme-li však všechny tři synoptická evangelia, nikde nenajdeme, že by byla Ježíšovým posluchačům někde adresována výzva „musíš“ nebo „musíte“.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed