Poutní zájezd do Medjugorje

Srdečně Vás zveme na poutní zájezd do

Medžugorje

ve dnech 21. – 27. června 2020.

Odjezd autobusu 21. června v odpoledních hodinách na trase Dolní Lhota, Fulnek, Olomouc, Brno.
Návrat domů 27. června v dopoledních hodinách.

Předpokládaná cena: 2790 Kč + 80 Euro

  •  Cestovné
  •  Ubytování + polopenze
  •  Pojištění
  •  pojištění léčebných výloh není v ceně zájezdu, každý klient by si měl vyřídit pojištění individuálně – doporučujeme zajistit!!!

Přihlášky: CK AVETOUR s.r.o.
Email: prodej@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz    
Mobil: 602 441 670, 720 993 837
https://www.avetour.cz/objednavka/2020-medzugorje.html

Víra je tím, čím je

Richard Rohr na čtvrtek čtvrtého týdne v mezidobí

Poznání Boha nemůžeme dokázat, zpracovat či uchopit rozumem, ani zdůvodnit nebo prokázat. Poznání Boha a Boží energie vždy riskuje, že bude mylně pochopeno (což riskuje i Bůh) a že bude desinterpretováno (což Bůh musí od nás snášet), ba i to, že si ho nebudeme dost vážit (což Bůh také pociťuje).

Síla evangelia

Richard Rohr na úterý čtvrtého týdne v mezidobí

Slovo, kterým Bůh promlouvá, je slovem opravdové síly, ale my tomu nevěříme. Je to naopak naše vlastní síla, v niž věříme, že promění svět. Ale co z ní vzešlo? Jen se podívejme třeba na svou vládu! Anebo na svět! Co je to za bídnou kulturu, za nicotnou civilizaci, které svět svými silami dosáhl. Jak málo lidství! Konzervativci mají sklon nedůvěřovat bezmoci, zatímco liberálové spíše nedůvěřují moci. Ježíš skládá obojí dohromady v naprosto novou cestu, která ovšem žádnou z těch skupin neuspokojuje.

Pomni, abys den sváteční světil

Richard Rohr na čtvrtou neděle v mezidobí

Ve třetím přikázání vidíme to nejzákladnější chápání vztahu mezi Bohem a lidstvem. Židé říkali, že sedmého dne, o sabatu, budou odpočívat. Všechno se zastaví. „Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho,“ zpívá žalmista.

Farní ples 2020

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed