Ohlášky 3. týdne adventu

♣ V neděli 13. prosince bude v 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá.
♣ V době adventní je vždy v sobotu a neděli od 17 do 19 hodin zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení.
♣ Ve Fulneku ve farním kostele jsou bohoslužby - úterý - pátek v 18 hodin, sobota v 8 hodin.
♣ Pořad bohoslužeb:
Sobota 19. prosince  s nedělní platností:
15:00        Jílovec
16:00        Jerlochovice
Neděle 20. prosince
Stachovice      7:30
Děrné          8:00    
Lukavec    10:30
Vrchy        10:30
Fulnek
farní kostel     9:00 a 16:00
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ Každou středu od 14 do 17 hodin je vystavena v Děrném Nejsvětější Svátost. Od 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření.

Ohlášky 1. adventního týdne

♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na vesnicích je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17 hodin. Tento týden budeme navštěvovat nemocné.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci. Rodiče prosíme o připravení lucerniček pro své děti.
♣ V pátek budou mít setkání ministranti. Začneme mší svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 5. prosince zveme od 8:30 na brigádu (úklid zahrady).
♣ V sobotu a neděli bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Výuka na základních školách probíhá, proto budeme pokračovat na faře ve výuce náboženství.
♣ Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. k věřícím v celé naší zemi.
♣ Zapisují se intence na rok 2021.
♣ Mimo farních stránek www.farnotfulnek.cz můžete navštívit youtube kanál: farnostfulnek.

Ohlášky 34. týdne v mezidobí

♣ Dnes se naposledy setkáváme v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice,
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 29. listopadu -  1. neděle adventní:

Stachovice 8:00 8:30
Fulnek,kostel Nejsvětější Trojice 8:30 10:00
Děrné 8:30 9:30
Lukavec 10:30 11:30
Vrchy 10:30 11:00

♣ V průběhu návštěvy kostela budou kněží ve všech kostelích žehnat adventní věnce.
♣ Ještě dnes můžete přispět na misie do kasičky v kostele nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ Podle nařízení vlády ČR je od středy 18. listopadu na bohoslužbách možná účast 15 osob. Mše svaté budou slouženy za účasti lidu a prosíme  ať se jí účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Pokud máte zájem o intenci, můžete kontaktovat naše otce.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ V neděli 29. listopadu bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 25. listopadu u příležitosti tvz. Červené středy zveme k modlitbě za pronásledované křesťany.

Ohlášky 33. týdne v mezidobí

♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 22. listopadu -  slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního  roku:
Stachovice       8:00 – 8:30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8:30 – 10:00
Děrné          8:30 – 9:30
Lukavec    10:30 – 11:30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jílovec
(sobota 21. 11.)    16:00 – 16:30
♣ V neděli 22. listopadu se budeme moci naposledy setkat v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice, který bude zpřístupněn pouze pro duchovní účely.
♣ Mše svaté budou slouženy na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. ČBK nestanovila žádný náhradní termín. V naší farnosti můžete přispět na misie do kasičky v kostele v neděli u příležitosti návštěvy kostela nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ V neděli 22. listopadu si připomeneme ve Stachovicích sv. Kateřinu Alexandrijskou.

 

Ohlášky 32. týdne v mezidobí

♣ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, do konce listopadu.
♣ V pátek si připomínáme svatou Anežku Českou.
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 15. listopadu -  možnost duchovní služby (osobní modlitba, svaté přijímání, svátost smíření  a …) při dodržování všech aktuálních opatření nařízených vládou ČR:
Stachovice       8.00 – 8.30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8.30 – 10.00
Děrné          8.30 – 9.30
Lukavec    10.30 – 11.30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jestřábí
(sobota 14. 11.)    16:00 – 16:30
Kněží budou sloužit mše svaté na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ TV NOE nabízí pro děti nový katechetický pořad Ovečky, který můžete sledovat každý čtvrtek v 17:30.

Pages

Subscribe to Front page feed