Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Každou středu v Děrném je od 15 do 19 hodin otevřený kostel k osobní modlitbě při vystavené Nejsvětější Svátosti. 
♣ V pátek si při mši svaté připomeneme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. 
♣ V sobotu 9. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin 
do Jerlochovic a v 18 hodin do Stachovic. 
♣ V neděli 10. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb: 
Stachovice 7:30 
Děrné 8:00 
Kostel sv. Josefa 9.00 
Lukavec 10:30 
Vrchy 10:30 
♣ V klubu seniorů budou slouženy mše svaté v původních časech od 5. května. 
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě k Panně Marií za svět, vlast, rodiny... 
♣ Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května 
do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. 
♣ Pokud máte zájem o elektronické informace z naší farnosti nebo o zasílání Dne Páně, napište na e-mail: l.erteltova@seznam.cz

Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

3. neděle velikonoční

26. dubna 2020

 

Znovuobnovení bohoslužeb

Veřejné bohoslužby (s omezením do 15 osob) budou slouženy:

Fulnek – kaple na faře – úterý, středa, pátek – 18 hodin, čtvrtek – 8 hodin

Stachovice – úterý - 17 hodin

Děrné – středa - 19 hodin

Lukavec – čtvrtek - 19 hodin

 

V sobotu 2. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic a v 18 hodin do Děrného.

 

V neděli 3. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb:

Stachovice 7:30

Děrné 8:00

Fulnek – kostel sv. Josefa 9.00

Lukavec 10:30

Vrchy 10:30

 

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny)

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

 

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách.

 

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve Fulneku si při mši svaté v pátek 1. května připomeneme svátek svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie a patrona všech pracujících, otců, rodin a Církve.

 

Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května do Jestřábí.

 

Mše svaté v klubu seniorů ve Fulneku budou slouženy od 5. května v původních časech.

 

 

 

 

Aktuální informace k 20.4.

Na svátek Božího Milostrdenství Pán k sobě povolal manželku našeho varhaníka paní Bedřišku Königovou.

 

Ve 3 hodiny ráno odešel k nebeskému Otci náš farník Martin Stehlík.

 

Za zemřelé a jejich rodiny budeme pokračovat v modlitbách až do konce měsíce dubna.

 

Rozpis zůstává stejný: https://docs.google.com/spreadsheets/d/143ezob_U6h00YTQ890Ny083xSVx7I8Ubr-p902hP4M4/edit#gid=0

Velikonoční požehnání

"Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání."
(Řím 6, 5)

                      Milí farníci, přejeme Vám,

ať prožití velikonočních událostí s Ježíšem, zvláště ve vašich domovech je pro Vás posilou do dalšího života v naději. A tuto naději a radost ať můžeme nést také jiným, a tím se stávat šiřiteli dobra a pokoje v této nelehké době.

Modlí se za Vás, žehnají a požehnané Velikonoce přejí otcové Jozef a Jan

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed