Svátek Božího Milosrdenství v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Program

Sobota 27.4.

Velikonoční koncert

Zveme na benefiční koncert, který se bude konat v sobotu 27.4. v 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Na koncertě vystoupí dva dětské pěvecké sbory, které působí při ZŠ T.G.Masaryka – sbor Slavíček a Luscinia a fulnecký chrámový sbor. Výtěžek koncertu půjde na obnovu chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

Neděle 28.4.

2. Neděle Velikonoční

NEDĚLE MILOSRDENSTVÍ

  • Příležitost ke svátosti smíření:

- dopoledne od 8:30 do 9:50

- odpoledne od 14:00 do 16:00

  • Modlitba růžence od 9:30
  • Slavnostní Mše svatá v 10:00

Hlavní celebrant P. Jan Szkandera, spirituál arcibiskupského semináře v Olomouci

  • Po mši sv. bude následovat zasvěcení se Milosrdnému Otci. Farnost se zasvětí a odevzdá do ochrany a přímluvy sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v souvislosti s blížící se rekonstrukcí a obnovou farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Po mši sv. drobné občerstvení.
  • Od 14:00 „Svatá hodina“ před obrazem milosrdného Ježíše a bdění před Pánem v Nejsvětější svátosti /chvály, prosby, modlitba korunky k Božímu milosrdenství…/.

KŘÍŽOVÁ CESTA Duben 2019

Tags: 

Svatý týden a Velikonoce

Getsemany 2019 Fulnek

Kostel Nejsvětější Trojice

  Zelený čtvrtek 18.04.2019 18:00:00
  Velký pátek 19.04.2019 15:00:00
  Bílá sobota 20.04.2019 20:00:00

Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.

Nedělní pořad bohoslužeb

změna:

Lukavec 8:00, Děrné 10:30

Pondělí velikonoční - 22.4.

Nedělní pořad bohoslužeb

 

Tags: 

Velikonoční svátost smíření

Fulnek 14.04.2019 / 15:00–17:00
Vrchy 15.04.2019 / 17:00–18:00
Stachovice 16.04.2019 / 16:00–17:00
Děrné 17.04.2019 / 17:30–19:00
Tags: 

Křížová cesta našeho Pána

 

KŘÍŽOVÁ CESTA

NAŠEHO PÁNA A SPASITELE

Romano Guardini

FULNEK - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

neděle 31. března

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství a výstav Nejsvětější svátosti

Bezprostředně navazuje Křížová cesta

Doprovází:

ONDŘEJ MUCHA - varhaní improvizace

ANNA MUCHOVÁ - četba textů

 

Plakátek ke stažení v PDF.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed