Vánoční přání

Znovu v našich dějinách rozjímáme o tajemství betlémské noci. Připomíná nám podivuhodnou pravdu o všemohoucím a milosrdném Bohu, který tak miluje člověka, že se stává jedním z nás a solidárně přijímá postavení poutníka na zemi.

Matka Tereza z Kalkaty řekla: Vždy, když dovolíš, aby Bůh miloval druhé skrze tebe, vždy tak nastávají Vánoce. Tato prostá slova jsou klíčem k porozumění tajemství betlémské noci a zároveň nám pomáhají pochopit, jak působí Bůh v dějinách lidstva a v životě každého člověka.

Milí hosté, drazí farníci, jménem otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, jménem otce Zenona Hanase, SAC, představeného pallotinů, a jménem nás kněží působících ve Fulneku, vám přejeme, aby Vánoce byly vždy přítomné ve vašem životě. Ať je v novém roce 2017 více Boha a více lásky, kterou projevíme bližním.

Krásné a radostné svátky Božího narození!

 

Otec Jozef a Otec Pavel