Setkání účastníků pěší pouti

Milí poutníci pěší poutě k Božímu milosrdenství Fulnek - Slavkovice 2013, rádi bychom vás, vaše blízké a všechny zájemce o putování chtěli pozvat na popoutní setkání, které se bude konat 9.listopadu od 15 hodin v kostele a na faře ve Fulneku.

Program:

15:00 - korunka k Božímu milosrdenství

15:30 – mše svatá

16:30 – společné setkání, sdílení se a promítání fotografií z poutě.

Termín VI. poutě k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice v příštím roce 19. – 26.7.2014.