Svátost pomazání nemocných

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak když se nemoc zhorší. Také je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací), je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění. Ale svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných zbytečně oddalovat.

Jaké jsou účinky pomazání nemocných?

– spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením

– vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci

– odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti smíření

– uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše

– připravuje na přechod do věčného života