Pěší pouť 2017, Lectio Divina, prosba o pomoc

Chvála Kristu!

Milí spolupoutníci, sestry a bratři,  

věnujte prosím svoji pozornost tomuto mailu, děkuji.   

 

Srdečně zvu na Pěší pouť k Božímu milosrdenství v termínu 22. - 29. 7. 2017. Bude pět proudů: z Fulneku, Prahy, Hodonína, Českých Budějovic a nově z Mladé Boleslavi. Přihlášky jsou už spuštěny  na: pout.cz - PŘIHLÁŠKA NA POUŤ

Těším se na společné putování a setkání ve Slavkovicích.  

 

Loni na podzim v kruhu poutníků začala nová iniciativa a to exercicie Lectio Divina. Někteří z Vás se už účastnili jednoho z dvou víkendů v Políčanech během kterého bylo možné ochutnat tento způsob četby, rozjímáni a modlitby Božího slova. V tomto roce jsou naplánované také dva víkendy: jeden na Velehradě (poutní dům Stojanov) od 10. do 12. března, druhý v Políčanech od 12. do 14. května. Téma je Panna Maria - Matka milosrdenství. Přihlašovat se můžete u mě přes mail, a v případě Velehradu přes stránky: STOJANOV - Program akcí

Informace najdete na pout.cz - LECTIO DIVINA

 

V rámci toto projektu bych Vám rád nabídl (a všem zájemcům z ČR) týdenní exercicie Lectio Divina v termínu od 16. do 24. srpna. Je to plných sedm dní v mlčení plus půl dne začátku a půl dne závěru. Exercicie se budou konat v pallotinském exercičním domě v Zabkovicích Slezkých (Ząbkowice Śląskie) v Polsku, (je to 60 km od hraničního přechodu v Náchodě, směrem na Vratislav) Celý program bude pro českou skupinu veden samozřejmě v češtině. 

Je to nové dílo. Z tohoto důvodu Vás prosím o pomoc: jak modlitební tak i finanční. Té první je potřeba při každém díle, aby se konalo podle Boží vůle. Ta druhá je spojená s překladem textu exercicií. Je to celý týden, proto všechny přednášky a to je celá knížka která čítá přes 300 stránek. To nejsem schopen přeložit sám ani časově ani podle schopností jazykových. Překlad mám už objednaný, a bude stát přes 50 000 Kč. Nějaké prostředky už mám shromážděné, ale není to zdaleka vše co je potřeba. Pokud by někdo chtěl přispět finančně budu nesmírně vděčný.

Můžete poslat peníze na účet Centrum Božího milosrdenství 3300287/0100 s variabilním symbolem: 222. Můžeme se také dohodnout na jiným způsobu. Už teď děkuji za každou pomoc, jak modlitební tak finanční.    

 

S přáním Božího požehnání a s modlitbou 

o. Tomáš Kazaňski, SAC 

Tags: