24 hodin pro Pána

Již potřetí nás Papežská rada pro novou evangelizaci zve k adoraci Nejsvětější svátosti pod heslem 24 Hodin pro Pána.

Adorace všech farností našeho děkanátu proběhne v pátek a sobotu, tj. 24. a 25. března v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Ať každá rodina a každý z nás si udělá čas pro tuto modlitbu.

 

24.03.2017
15:00:00 korunka k Božímu milosrdenství
15:30:00 adorace Nejsvětější svátosti
17:00:00 modlitba růžence
17:30:00 křížová cesta
18:00:00 mše svatá
19:00:00 Adorace – Terciáři
20:00:00 celonoční adorace v kapli  
   
25.03.2017
06:00:00 Adorace – muži – v kostele
07:00:00 Adorace – členové Eucharistické hodiny
09:00:00 mše svatá
10:00:00 přednáška a modlitba růžence
11:00:00 adorace Nejsvětější svátosti
15:00:00 korunka k Božímu milosrdenství

Po celou tuto dobu bude otevřen kostel k modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost k adoraci společné i soukromé a přítomen kněz nabízející svátost smíření či rozhovor.

Tags: